Salta al contingut

Premsa

Obert termini inscripció Dipu et Beca 2015

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 14 de maig de 2015, data de la publicació d’aquestes Bases en el Tauler d’Edictes Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.oliva.es), fins el 28 de maig de 2015, tots dos inclosos.
 
Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte (sol·licitud i full d’autobaremació), que s’inclou com a annex i que consta en la pàgina web www.oliva.es.
 
En el formulari d’autobaremació s’ha d’especificar una titulació o agrupació de titulacions per departaments de la beca a què s’opta.
 
Únicament pot presentar-se la sol·licitud per a beques d’una única titulació o agrupació de titulacions per àrea d’activitat.
 
Es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament, situat a la Plaça de l’Ajuntament, 1 d’aquesta localitat. A la sol·licitud i autobaremació, s’hauran d’acompanyar els justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s’al·leguen.