Salta al contingut

Premsa

El SERVEF concedeix a Oliva una subvenció de 219.778,56 euros per posar en marxa el Taller d’Ocupació “Centelles Oliva II”

Segons ha anunciat el tinent d’alcalde d’Ocupació i Empresa en funcions, David González, es beneficiaran un total de 24 persones desocupades i es formaran en dos especialitats durant sis mesos. També suposarà la contractació de sis tècnics que exerciran de professors. Es tracta del segon taller d’ocupació consecutiu que rep Oliva, després de més d’onze anys sense rebre’n cap.

 

 

El SERVEF ha concedit a l’Ajuntament d’Oliva una subvenció per dur a terme un nou Taller d’Ocupació a la ciutat, amb el nom de “Centelles Oliva II”. Es tracta de la segona fase del taller d’ocupació que s’ha desenvolupat des de principis d’aquest any. L’objectiu principal del taller és millorar l’ocupabilitat de persones en l’atur a Oliva, a través del projecte d’intervenció, posada en valor i millora paisatgística del parc públic de la muntanya de Santa Anna, així com la millora i el condicionament dels parcs i els jardins situats en l’àmbit dels barris del Raval, Pinet i Gerreria. Igualment, són també objectius generals del projecte:

 

– Conservar i millorar el medi natural (millora de l’entorn natural i qualitat mediambiental i millora de l’accessibilitat i mobilitat)

– Posar en valor els recursos naturals (promoció econòmica: creació d’ocupació i oportunitats i millora de les infraestructures de l’entorn i serveis locals)

– Conservar i restaurar la coberta vegetal

 

El taller comptarà amb dos especialitats professionals, que són Treballs Forestals i Infraestructures de Jardins.

 

El projecte té un pressupost total de 259.338,14 euros, dels quals l’Ajuntament d’Oliva aporta 39.560,14 euros i el SERVEF 219.778,56 euros. Està adreçat a un total de 24 persones desocupades, 12 per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i d’aprenentatge al llarg de sis mesos, remunerat des del primer dia.

González ha manifestat que el departament d’ADL treballa en la confecció d’unes bases pròpies de l’Ajuntament d’Oliva, amb la finalitat d’evitar els problemes sorgits a finals de 2014 en el procés de selecció, però que en qualsevol cas, es deixarà l’aprovació definitiva d’eixes bases en mans de la nova corporació municipal, que prendrà possessió el 13 de juny de 2015.

 

La finalitat és la de millorar la qualificació professional de la persona beneficiària i afavorir-ne l’aprenentatge d’un ofici que facilite la seua inserció laboral. De fet, el taller d’ocupació també compta amb un Pla d’Acompanyament a la Inserció, que es durà a terme al llarg dels tres mesos posteriors a la realització del taller. També suposarà la contractació de tècnics que exerciran de professors.

 

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral.

 

Tot i que la gestió i la selecció dels alumnes-treballadors/es l’ha de realitzar el SERVEF, des del Departament d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Oliva,  a través de l’ADL, es farà publicitat, s’informarà i s’orientarà a totes les persones interessades.

 

Les persones destinatàries d’este programa hauran de complir els requisits mínims següents:

 

– Tindre vint-i-cinc anys o més.

– Ser desocupades, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el SERVEF.

– Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

 

– Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

– Les persones amb discapacitat.

– Les persones en situació o risc d’exclusió social.

– Les persones majors de 55 anys.

– Les persones amb baixa qualificació.

– Les persones en desocupació de llarga durada.