Salta al contingut

Premsa

REGIDORIA HISENDA OLIVA

La delegació d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva informa que, després de les gestions oportunes, tècnics municipals de l’Agència Tributària facilitaran els documents de pagament de la taxa del Consorci de Residus a aquells ciutadans que, per diverses raons, no se’ls ha pogut notificar personalment al seu domicili habitual.

Les competències en la gestió de rebuts del Consorci per al tractament del fem depenen directament de la Diputació de València. Tot i això, davant de la problemàtica de que els nostres ciutadans hagen de desplaçar-se a altres localitats, la delegació d’Hisenda ha realitzat gestions per tal que els ciutadans puguen arreplegar els seus rebuts a Oliva.

Cal recordar que el pagament en període voluntària va finalitzar el passat 20 de febrer per als ciutadans que van rebre la notificació correctament. Per totes aquelles persones que no varen rebre eixa notificació, el plaç de pagament en període voluntària finalitzarà el proper 6 de maig.

Este servei d’atenció al públic (tot i no ser competència seua) s’oferirà de dilluns a divendres, en horari de 08.00 h a 14.00 h, en les instal•lacions de l’Agència Tributària. “Intentem posar tots els mitjans que estan al nostre abast per tal de facilitar les gestions als nostres ciutadans” assenyalava la regidora, Ana Morell.