Salta al contingut

Premsa

Tractament preventiu per al control de plagues de mosquits

Els Departaments de Medi Ambient i de Salut Pública de l’Ajuntament d’Oliva informen que s’ha iniciat un tractament preventiu per al control de possibles plagues de mosquits. A diferència d’altres anys, la campanya d’enguany actuarà contra el mosquit comú i també la varietat “tigre”.

A través d’una empresa contractada a l’efecte, es procedeix a realitzar el tractament a determinades zones per tal d’actuar directament contra les larves i mosquits.

El tractament es realitza a través del producte denominat “Bacilus Isralensis” que és totalment ecològic i que té la particularitat que actua sobre les plagues amb un component no tòxic.

Segons ha indicat la regidora de Medi Ambient, Imma Ibiza, “el tractament s’ha efectuat als marges de les sèquies on l’aigua es troba estancada, i és on es poden desenvolupar les larves. Així mateix, continua en marxa el tractament contra les paneroles, en aquelles zones on s’ha detectat una major resistència, tant al poble com a la platja”.

La varietat de mosquit “tigre” va aparéixer per primera vegada al territori espanyol en 2004, concretament a Catalunya. Tot i que és difícil reconéixer-lo si no se’l captura, a la Comarca de la Safor es van registrar en 2014 alguns casos de picadura de mosquit tigre segons fonts de la Conselleria de Sanitat.

Aquesta espècie es reprodueix principalment en aigües estancades i la seua reproducció la fa precisament en aquest hàbitat. És un mosquit urbà a diferència d’altres espècies que es reprodueixen en zones agrícoles de baixa densitat  de població.

Per tant des del departament de Medi Ambient es recomanen les següents precaucions:

  • No tindre cap recipient amb aigua durant diversos dies, ni en testos ni en cendrers ni en cap altre lloc.
  • Si ha plogut, buidar qualsevol recipient o lloc on hi haja retenció d’aigua.
  • Canviar l’aigua diàriament dels recipients on beuen els animals domèstics.
  • Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desaigües, eliminant qualsevol obstrucció al flux de l’aigua.
  • Tapar forats i aiguamolls en els terrenys al voltant de la vivenda.
  • Buidar les piscines de plàstic o similars 3 o 4 vegades al dia.
  • Tapar les piscines mentre no s’utilitzen.

En definitiva evitar l’aigua estancada de més d’un dia estiga on estiga. Cal tenir en compte que la reproducció de les femelles és més activa en el període d’estiu i que amb molt poca aigua estancada tenen suficient per soltar les larves i reproduir-se.