Salta al contingut

Premsa

Convocatòria Ordinària, 23 de juliol

L’Ajuntament d’Oliva realitza una convocatòria ordinària de la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, el proper dijous, dia 23 de juliol  a les 19.00 h, en el saló de comissions de l’ajuntament, per tal de tractar els següents assumptes:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva, realitzada el 14 de juliol de 2015.
  2. Designació de representants de l’ajuntament en la comissió de seguiment del conveni amb el Centre de Gestió Cadastral.
  3. Donar compte de l’informe de Morositat. Segon trimestre de 2015.
  4. Precs i preguntes.