Salta al contingut

Premsa

Una web municipal més transparent

La web municipal (www.oliva.es) incorpora des de hui mateix noves seccions dins de l’apartat relacionat amb l’alcalde d’Oliva, David González Martínez. Aquestes novetats tenen a vore amb la intenció de l’actual govern de continuar amb el procés de transparència municipal.

Les noves seccions són:

RETRIBUCIONS

En aquest apartat es podran vore les nòmines de tots els mesos de l’actual alcalde. En aquestos moments, l’alcalde té una retribució de 30.100,00 euros bruts per any, segons l’acord adoptat pel Ple de data 2 de juliol de 2015. La retribució neta és de 24.080,04 euros per any.

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS

En aquesta secció s’ha pujat la Declaració d’Activitats i Béns feta publica per l’actual alcalde. Els representans locals han de formular declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporciona o els puga proporcionar ingressos econòmics. També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus. Aquestes declaracions d’activitats i béns s’han de publicar, com a mínim, al principi de la legislatura, quan es modifiquen les circumstàncies de fet i en el moment de finalització del mandat.

DECLARACIÓ D’IRPF

David González fa pública en aquesta secció la seua Declaració d’IRPF del darrer exercici. Els representans locals no tenen obligació legal de fer-la pública.

CURRÍCULUM

El ciutadà podrà llegir en este nou apartat la trajectòria professional de David González Martínez.

 

VIATGES EN EL COTXE OFICIAL

Per últim, en este apartat es detallaran de forma regular tots els viatges que realitze l’alcalde d’Oliva amb el vehicle oficial. L’Ajuntament d’Oliva disposa d’un vehicle model Ford Mondeo, adquirit en 2003. L’Alcaldia fa ús d’ell exclusivament per a desplaçar-se a altres administracions a realitzar gestions públiques. Fins a la data, els viatges realitzats al llarg del present mandat corporatiu han estat:

-18 de juny de 2015: Demarcació de Costes de València

-14 de juliol de 2015: Constitució de la Diputació de València i elecció del President 

-23 de juliol de 2015: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Conselleria de Transparència, Diputació de València i Ajuntament de Sueca

-31 de juliol de 2015: Conselleria d’Educació – Direcció Territorial de València.

La secció reservada a l’Alcaldia a la web municipal incorpora també una xicoteta biografia, les dades de contacte (Facebook, Twitter, telèfon) i una explicació de les competències pròpies de l’alcalde.

“Aquesta és una primera acció de moltes més que posarem en funcionament en breu per tal de convertir la web municipal en un portal de transparència” assenyalava l’alcalde, David González.