Salta al contingut

Premsa

Transparència municipal

D’ara endavant, l’Ajuntament d’Oliva publicarà la relació de totes les resolucions i els decrets de l’Alcaldia en la seua pàgina web, setmanalment. Així ho ha disposat l’alcalde a través d’un decret en el qual, a més de resoldre la dita publicació per a la seua consulta pública, ordena també als serveis informàtics donar accés telemàtic al registre de decrets als grups polítics municipals, amb la finalitat que puguen consultar-lo diàriament. Els decrets es podran consultar en el nou apartat de Transparència, des de la mateixa pàgina d’inici de la web municipal: www.oliva.es Al llarg dels últims anys la pàgina web municipal ha avançat pel que fa a transparència: detall de les despeses de la corporació municipal, nou apartat de transparència d’Alcaldia, publicació d’edictes, bases i procediments selectius, contractacions i adjudicacions, pressupost municipal, publicació de les actes del Ple, etc. Així i tot, encara queden moltes mesures a adoptar per incrementar els mecanismes i les eines per facilitar i millorar la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania. L’alcalde ha manifestat que aquest decret s’emmarca dins del conjunt d’actuacions que l’Ajuntament d’Oliva desenvolupa per tal d’incrementar la transparència administrativa i promoure un govern obert, que derivaran en la proposta d’adhesió al Portal de Transparència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i en la confecció d’una ordenança municipal de transparència amb noves mesures.