Salta al contingut

Premsa

Oliva realitza noves contractacions a través de subvencions per a programes d’ocupació

El departament d’Ocupació i Empresa, que dirigeix la regidora Rosana Miñana, ha anunciat la contractació, per part de l’ajuntament, de cinc persones aturades del municipi d’Oliva, a través d’una subvenció rebuda per part de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Amb aquesta es posaran en funcionament els programes de Salari Jove i d’Emcorp Turístic. Concretament, la quantitat total és de 34.583 euros.

 

D’una banda, el Programa de Salari Jove ha contractat dos joves aturats menors de 30 anys, inscrits com a demandants d’ocupació.  Els joves realitzaran obres i serveis d’interés general, que repercutiran en el poble d’Oliva, com ara l’actualització d’un inventari de béns municipals i d’altra  l’actualització del patrimoni històric municipal. Aquest programa ha estat subvencionat amb una quantia de 22.889 euros.

 

Les contractacions subvencionades tindran una durada de sis mesos. En finalitzar el contracte, l’ajuntament estendrà un certificat en el qual consten les funcions exercides, o treballs desenvolupats pel jove, per a incrementar la seua experiència i currículum, documentació que facilitarà el seu accés a futurs llocs de treball. “La subvenció està orientada als joves menors de 30 anys, un dels col·lectius amb majors dificultats per a aconseguir una primera experiència en el mercat laboral. Per a participar en el Programa Salari Jove, els aspirants se seleccionen tenint en compte la seua major adequació al lloc de treball oferit, en funció de la seua formació, és a dir, diplomats o Graus Superiors” assenyalava la regidora d’Ocupació i Empresa, Rosana Miñana.

 

En segon lloc, l’ADL d’Oliva ha posat en funcionament el Programa Emcorp Turístic amb una subvenció d’11.694 euros amb la qual s’han contractat tres persones aturades del municipi per a les places d’informadors turístics i monitor turístic/guia. Aquesta subvenció ha estat concedida per la Conselleria d’Economia, Industria i Hisenda per a contractacions de persones aturades en municipis declarats turístics a la Comunitat Valenciana. Per a la elaboració d’estes memòries han col·laborat els departaments d’ADL i de Turisme de l’Ajuntament d’Oliva.