Salta al contingut

Premsa

Oliva executarà projectes per valor de 960.938 euros provinents del Pla d’Inversions Sostenible de la Diputació de València

Este matí l’alcalde d’Oliva, David González, acompanyat dels tinents d’alcalde Blai Peiró, Alejandro Salort, i Pepe Salazar, han donat a conéixer en roda de premsa els projectes que s’executaran pròximament a la ciutat amb els 960.938,16 euros provinents del Pla d’Inversió Sostenible aprovat per la Diputació de València. Projectes que han de ser adjudicats abans del proper 10 de desembre.

Els projectes/Inversions són els següents:

122.802,90 euros per a l’adquisició d’una màquina retrocarregadora-retroexcavadora, amb complement d’una trituradora que facilite el compostatge de la matèria orgànica. Aquesta és una inversió reclamada de fa temps. De fet, ja va estar inclosa en el pla d’inversions del pressupost de l’exercici de 2014, el qual, malauradament, no es va poder dur a terme.

523.900 euros per a una actuació de regeneració urbana a l’eix conformat pel carrer Comte d’Oliva i les places de Riuet dels Frares i final del C/ Sant Ignasi de Loiola. Regeneració urbana consistent en ampliació de voreres, orelleres, millora de l’arbrat i del mobiliari urbà, amb la qual es pretén potenciar aquest eix vertebrador del barri de Sant Francesc. Aquesta inversió inclou 24.200 euros dels honoraris de la redacció del projecte i de la direcció de l’obra.

314.235,26 euros per a una actuació de regeneració urbana dels voltants de l’escoleta infantil El Caragol, en el Raval. Una actuació que va en la línia del compromís adoptat unànimement per la corporació municipal al plenari de data 30 d’abril de 2015, i amb la qual es pretén la generació de places d’aparcament, la dignificació urbana d’este espai, facilitar la mobilitat, i una millor integració de la pineda existent en l’entorn urbà. Aquesta inversió inclou 14.520 euros dels honoraris de la redacció del projecte i de la direcció de l’obra.

Amb estes inversions, el govern de la ciutat va donant compliment a l’acord signat pels 4 grups municipals integrants de l’executiu oliver, en el sentit d’apostar pels barris. I concretament en el cas de la inversió destinada a la regeneració urbana dels voltants de l’escoleta infantil El Caragol, es dóna compliment al punt 4t de l’apartat d’Ordenació del Territori, Patrimoni i Medi Ambient: “Generació de places d’aparcament al Raval i Centre històric en compliment de l’acord del Ple adoptat per unanimitat el 30 d’abril de 2015”.

Amb tot, l’actual govern té una voluntat de major transparència i participació ciutadana.(1) També en la destinació de les inversions finançades amb diners públics, i la configuració de la ciutat a través de les distintes actuacions urbanístiques que es realitzen al llarg de la legislatura.

Per aquesta raó, es crearà un portal on la ciutadania podrà aportar, opinar, puntuar i valorar respecte d’una llista inicial de possibles inversions a realitzar en la ciutat. Llistat que prèviament es tractarà en sessions de treball conjuntes amb els despatxos d’arquitectura i tècnics de la ciutat. La voluntat de l’ajuntament és posar en marxa una modesta oficina de projectes, amb una fórmula mixta que integre els tècnics municipals i els professionals externs, amb la finalitat d’anar elaborant memòries valorades d’entre les actuacions més valorades per la ciutadania.

Una primera llista que, inicialment, barallaria estes possibles inversions:

 • Adequació edifici-dependències per albergar l’Arxiu municipal en condicions
 • Habilitació antic edifici del col·legi Hort de Palau com a dependències municipals (trasllat Almàssera)
 • Intervenció en el saló de plenaris de l’Ajuntament.
 • Intervenció en la P1a Ajuntament (distribució, reforç estructural i sobretot instal·lacions)
 • Intervenció en la P2a Ajuntament (distribució, reforç estructural i sobretot instal·lacions)
 • Adequació edifici-dependències per albergar un viver d’empreses
 • Planta compostadora de residus vegetals
 • Rotonda encreuament ctra. Platja – Demetrio Pi – Club de Tenis
 • Implementació PPMRRCH: Adequació entorn urbà del Caragol, amb generació de pàrquing
 • Implementació PPMRRCH: Ampliació de la xarxa de recollida de pluvials a la muntanya de la Creu
 • Implementació PPMRRCH: Habilitació zona pàrquing muntanya de Santa Anna
 • Implementació PPMRRCH: Habilitació zona pàrquing C/ en projecte 21 (enfront del CPC El Pinet)
 • Implementació PPMRRCH: Millores ZE Sant Vicent
 • Implementació PPMRRCH: Connexió viària dels carrers Rafalatar-Rausell-Sant Felip (per al trànsit rodat)
 • Reforma tram de passeig Parc de l’Estació (des del C/ Sant Carles fins C/ Cervantes)
 • Creació d’un Centre d’oci juvenil (12-18 anys)
 • Creació d’horts socials
 • Construcció d’una nova posta sanitària a la platja (C/ Jacomart)
 • Quiosc i adequació Hort de la Bosca. Pensant en una futura concessió
 • Actuació paisatgística muntanya de Santa Anna: pulmó verd de la ciutat i mirador turístic
 • Augment dels trams de carril bici, amb atenció especial a la via verda entre Oliva i Dénia (antiga via tren)
 • Ruta verda Vall de les Fonts, amb integració entorn basament antiga torre de guaita
 • Creació de llocs d’aparcament al casc marítim
 • Regeneració en C/ Comte d’Oliva com a eix vertebrador urbà
 • Actuació integrada del conjunt conformat per: Enginy – Canestones – Aparcament C/ Constitució
 • Regeneració fluvial marge nord Séquia del Vedat (“zona verda” Rabdells)
 • Ordenació forestal de les muntanyes d’utilitat pública
 • Eliminació de barreres arquitectòniques en coordinació amb el Pla de Mobilitat Sostenible
 • Centre de Dia per a majors i discapacitats
 • Actuació magatzem de Pinotxo, edifici Frutagut (centre d’oci juvenil?). Treball de Paula Porta
 • Actuació zona gasolinera el Rebollet. Oficina de turisme (treball de Sergio Grande)
 • Aula de la natura, jardí didàctic
 • Actuació places av. València
 • Actuació plaça Santa Maria
 • Actuació plaça Joan Baptista Escrivà

Durant el procés d’elaboració de les memòries valorades, es contempla un segon moment de participació ciutadana, on tota la gent interessada puga manifestar la seua opinió sobre la materialització de cada projecte, aportant idees i pronunciant-se sobre les distintes opcions possibles.

 

[1] També en compliment dels punts 2, 6 i 7 de l’apartat de “Transparència i participació ciutadana”:

 1. Creació de comissions consultives per a temes de ciutat importants i potenciació de les existents, com l’Agenda 21, el Consell de Turisme o el Consell Agrari. Organització de tallers participatius per recollir idees i propostes.
 2. Decidir una part de les inversions municipals a través d’un referèndum o consulta, incloses les subvencions dels Plans Provincials d’Obres o altres administracions. Vinculació lligada a un mínim de participació efectiva.
 3. Realització d’audiències públiques abans de l’aprovació de temes transcendents: Pressupostos, Urbanitzacions, Plans de Ciutat, ordenances, concessions administratives importants, obres de gran importància, etc.