Salta al contingut

Premsa

Foment inicia les obres de construcció de l’enllaç i reordenació d’accessos en la carretera N-332 (intersecció desviament a Pego)

El Ministeri de Foment ha reiniciat l’execució de les obres de construcció de l’enllaç i la reordenació d’accessos en la carretera N-332 (punts quilomètrics 206+300-208+800) que consisteix a l’eliminació de dues interseccions mitjançant la construcció d’un nou enllaç a la nacional i la reordenació dels múltiples accessos a camins i finques particulars de la zona.

L’actuació es localitza en el terme municipal d’Oliva i té una longitud de 2.500 metres. El trànsit actual a la N-332 és de 18.240 vehicles/dia amb un 12,75% de vehicles pesants.

L’enllaç respon a la tipologia de tipus diamant, amb peces, amb dues glorietes de diàmetre exterior de 55 metres, que connecten amb la carretera VV-1067 i vials municipals.

A la N-332 s’amplia la plataforma amb la mateixa secció i es col·loca una nova capa d’asfalt de 2,5 cm. Les obres inclouen la reposició de totes les sèquies de la zona, així com la continuïtat de la servitud de pas dels camins interceptats per la traça.

Amb l’objecte de minimitzar l’impacte ambiental es duran a terme mesures de protecció del sòl, de la fauna, plantacions i integració paisatgística.

La nova estructura tindrà 12 metres d’amplada, amb una llum de 25 metres, estreps tancats en volta i fonamentació profunda. El pressupost de les obres puja a 2.259.352,97 €.

El govern de l’Ajuntament d’Oliva, a través dels serveis tècnics municipals, està estudiant el projecte amb la finalitat de sol·licitar a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana la inclusió d’una adequació peatonal i al trànsit de bicicletes en l’execució de les obres, per tal com es tracta d’un enllaç que possibilita la connexió entre les platges del sud del municipi d’Oliva, el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva i la via verda (antiga via del tren).

Per últim, l’alcalde ha demanat al Cap de la Demarcació de carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana major informació, tant a l’ajuntament com als veïns afectats, propietaris de parcel·les que confronten.

P1260141 P1260144