Salta al contingut

Premsa

L’alcalde demana col·laboració al President de la Generalitat i al de la Diputació perquè la tramitació de l’enllaç sud de l’AP-7 d’Oliva siga la més ràpida possible

El Subdirector General d’Avaluació Ambiental del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Francisco Muñoz, confirma que l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Variante de la Safor Fase 1 Tramo Conexión Sur de Oliva” es tramita per l’anomenat Procediment Simplificat (per la via d’urgència), la qual cosa pot reduir els terminis a la meitat, sempre que les diferents administracions consultades contesten dintre del termini establert de 30 dies hàbils.

És per això que, l’alcalde d’Oliva, David González, ha entregat personalment al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i al de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, una carta per sol·licitar-los la seua col·laboració, amb la finalitat d’agilitzar la tramitació de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Variante de la Safor Fase 1 Tramo Conexión Sur de Oliva”, i acabar així amb els greus perjudicis que pateixen els veïns i visitants de la nostra ciutat.

En la carta, l’alcalde explica que l’Ajuntament d’Oliva sempre ha posat de relleu el greu problema que afecta als veïns de la ciutat i als del sud de la comarca de La Safor. Ja que la N-332 parteix la ciutat en dos, per ella travessen cada dia milers de vehicles que col·lapsen el trànsit en totes direccions, provoquen nivells de contaminació que sobrepassa els límits tolerables, i permesos legalment (CO2, soroll, etc.), transporten en alguns casos mercaderies perilloses i fins i tot provoquen accidents causats pel seu gran tonatge. I tot això implica una degradació de la salut i de la qualitat de vida de les persones, quan no de la seua integritat física. Degradació que els ciutadans d’Oliva venim patint des de fa molts anys.

Igualment, també s’explica que al llarg dels últims anys, les diferents corporacions municipals no han deixat de reclamar una sèrie de solucions per tal d’acabar o almenys pal·liar el problema esmentat del pas de la carretera: inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat d’una partida suficient per construir la Variant Sud de La Safor, alliberament de l’AP-7, tramitació de la circumval·lació per via d’urgència, instal·lació de més passos regulats per semàfors, desviament del tràfic pesat per l’AP-7, gratuïtat de l’Autopista al seu pas per La Safor… Sense que cap d’elles haja estat atesa fins el moment.

A continuació s’exposa l’estat de la tramitació de la solució proposada per la Corporació Municipal en 2013, com és la construcció de l’enllaç al sud del casc urbà, amb la finalitat d’utilitzar l’AP-7 com a variant.

En estos moments, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MAGRAMA, ha procedit a realitzar les consultes ambientals als diferents organismes, molts dels quals formen part de la Generalitat Valenciana (Direcció General de Cultura i de Patrimoni, D.G. de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, D.G. del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, D.G. de l’Aigua, D.G. de Prevenció d’Incendis, D.G. d’Ordenació del Territori, i la Diputació de València). Donant un termini de 30 dies hàbils per contestar.

L’escrit acaba dient: “Per tant, per a avançar al màxim la tramitació de l’expedient, és de vital importància la implicació de la Generalitat Valenciana, tot contestant dintre del termini establert, per a la qual cosa li demane la seua col·laboració, que agraïsc profundament.”

Ambdós Presidents, es van comprometre a donar les ordres perquè tant la Generalitat com la Diputació contesten el més ràpidament possible, complint els terminis establerts i ajudar al màxim a Oliva en este sentit.

President Dipu Jorge Rodriguez