Salta al contingut

Premsa

La Conselleria de Sanitat es compromet amb l’alcalde d’Oliva a iniciar l’expedient per estudiar formalment la construcció del nou centre de Salut de Sant Francesc

Mentrestant, la Conselleria procedirà a l’avaluació de les condicions de l’actual Consultori del barri de St. Francesc, amb la finalitat de destinar una partida pressupostària per a la seua millora. L’alcalde d’Oliva, David González, i la regidora de Salut Pública, Imma Ibiza, van mantindre ahir una reunió amb la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Dolores Sala, i el director general d’Assistència Sanitària, Rafael Sotoca. Els representants municipals van fer arribar als responsables de la Generalitat Valenciana les queixes dels veïns, usuaris i dels professionals, sobre les males condicions en què es troba l’actual Consultori del barri de St. Francesc, i van demanar la construcció d’un nou centre de salut, en la parcel·la que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat en l’any 2005; per tant, una reivindicació que es pot qualificar ja com a “històrica”. El director general d’Assistència Sanitària es va comprometre amb l’alcalde a incloure entre les prioritats de la Conselleria de Sanitat la solució a esta problemàtica, més concretament es duran a terme les gestions següents: – En breu, la Subdirecció General d’Avaluació de la Gestió Assistencial farà un estudi exhaustiu per conéixer si les necessitats assistencials de la població d’Oliva que cobreix el Consultori de St. Francesc, compten amb la dotació de personal suficient per complir amb les ràtios i els estàndards de qualitat de la Conselleria de Sanitat, o per contra, si necessiten de més personal. – Al llarg de les pròximes setmanes, la Gerència del Departament de Salut de Gandia, que té la competència a nivell comarcal, realitzarà una inspecció de les condicions en què es troba el Consultori de St. Francesc, comptant amb l’opinió dels professionals de la sanitat, usuaris i del mateix ajuntament, per determinar les actuacions necessàries amb la finalitat de solucionar les deficiències i fer possible una millora general de les instal·lacions. Una vegada quantificada la inversió econòmica necessària, la Conselleria procedirà a destinar una partida econòmica a tal efecte, al llarg de 2016. Al llarg del matí de hui, amb l’objectiu d’accelerar al màxim totes les gestions, l’alcalde ha mantingut una conversa telefònica amb la Gerència del Departament de Salut de Gandia per tal de preveure i coordinar la visita a les instal·lacions sanitàries d’Oliva, la qual tindrà lloc en les properes setmanes. – Hui mateix, el director general donarà les ordres a la Subdirecció General d’Infraestructures perquè inicie formalment l’expedient per determinar i valorar les condicions que haurà de tindre el nou centre de salut projectat, que implicarà la revisió de la documentació existent, com ara el certificat de la cessió dels terrenys o el projecte bàsic remés en el seu dia per l’ajuntament. En l’escenari més favorable, és a dir, en cas que en 2016 la Conselleria decidira construir el nou centre de Salut de Sant Francesc, no seria una realitat fins l’any 2019, ja que primer s’hauria d’incloure en el Pressupost de la Generalitat de 2017, i el termini mitjà de construcció és de tres anys. David González ha agraït la bona predisposició dels actuals responsables de la conselleria, que no va trobar en l’anterior govern de la Generalitat, confiant que les gestions necessàries es faran amb la major celeritat possible, tenint en compte l’herència rebuda i la situació financera de la Generalitat. Però, alhora ha deixat clar que el govern que presideix no deixarà de reivindicar les millores necessàries en matèria d’assistència i infraestructures sanitàries que Oliva i els seus veïns es mereixen. Històric El 28 d’abril de 2003 va entrar en funcionament el Consultori Mèdic Auxiliar Sant Francesc d’Oliva, situat al sud del casc urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, amb unes condicions precàries pel que fa a dimensions, ventilació, il·luminació… De fet, només unes setmanes després de la seua entrada en funcionament, veïns del Barri de Sant Francesc ja van fer constar les primeres queixes a causa de la massificació que produïa contínuament. Tot això va comportar diverses reivindicacions per part de la Corporació Municipal, fins que en el Ple realitzat el 29 de desembre de 2005, en sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va cedir a la Generalitat Valenciana una parcel·la de 4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la construcció del nou Centre de Salut de Sant Francesc. El solar objecte de la cessió, és un bé de domini públic adscrit al servei públic de dotació hospitalària, adjudicat a l’ajuntament en l’expedient de Reparcel·lació de la Unitat d’Execució – 3 del Pla Parcial Sector 15, en concepte de terreny de cessió obligatòria i que es troba inscrit amb tal caràcter i naturalesa en el Registre de la Propietat d’Oliva, Llibre 557, Tom 1.470, Finca Registral 48.932, lliure de càrregues i gravàmens, amb una superfície total de 10.000 metres quadrats (es va cedir una part) i amb els límits següents: nord: parcel·la destinada a equipament comercial, límit del Pla parcial; Sud: carrer en Projecte denominada part sud; Est: Ronda Sud en el límit del Pla Parcial; Oest: Carrer en Projecte E i parcel·la destinada a equipament esportiu. En octubre de 2007, també amb sintonia amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva redacta un projecte bàsic del consultori, que es presenta en el mes d’abril de 2008. La conselleria introdueix una série de modificacions que s’incorporen al projecte, i adquireix el compromís de construir l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el termini de dos anys. En els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2009 es van consignar la quantitat de 100.000 €, amb la qual cosa l’Ajuntament d’Oliva interpreta que la conselleria obri partida per a iniciar la construcció del consultori; però en els pressupostos de 2010 la Generalitat consigna només 60.000 €, amb la qual cosa era impossible iniciar les obres d’aquesta infraestructura que la ciutat d’Oliva considera imprescindible. Davant esta situació, el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en sessió realitzada el dia 29 d’abril de 2010, va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sanitat la redacció del nou pla funcional per al nou Centre de Salut de Sant Francesc, així com la inclusió d’una consignació pressupostària suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2011 per licitar les obres de l’esmentat consultori. Malauradament, però, ni el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2011, ni els successius, va incloure cap partida destinada al nou edifici.