Salta al contingut

Premsa

La Direcció General de Seguretat es compromet a finalitzar les obres de l’edifici-dependències de la Policia Local d’Oliva a finals de 2016

El director general de Seguretat i Resposta de l’Emergència, Jose María Angel, ha assegurat aquest matí a Oliva que les obres del futur edifici-dependències de la Policia Local finalitzaran entre finals del proper any 2016 i principis de 2017.

Aquest ha estat el compromís realitzat davant l’alcalde de la ciutat, David González, i dels tinents d’alcalde, Blai Peiró, Alejandro Salort i Pepe Salazar, en una visita a l’estat actual de les obres de les futures dependències de la Policia Local d’Oliva que estan paralitzades des de gener de 2011.

El projecte ha estat paralitzat tot aquest temps per dos motius; en un primer moment, fins l’agost de 2012, per la resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària i la confiscació de les fiances (garantia i dipòsit de materials); a partir d’agost de 2012, perquè la Generalitat no va generar crèdit sobre el projecte per valor de 125.259,83 euros, com a conseqüència de la confiscació de la fiança pel dipòsit de materials. Ni tan sols consta en l’expedient que s’arribara a sol·licitar la generació de dit crèdit a la Conselleria d’Hisenda, la qual cosa suposa, a més d’un despropòsit, una bona mostra del desinterès de l’aleshores conseller de Governació, que ni tan sols es va dignar a contestar els escrits de l’ajuntament.

“La proposta de generació de crèdit la va realitzar el 3 de setembre el sotssecretari de Presidència de la Generalitat, ja amb el nou govern de la Generalitat. Aleshores el projecte torna a disposar de la consignació suficient per a la licitació de les obres pendents i la finalització. Per tant, és una magnífica noticia per a Oliva poder disposar en breu temps d’unes instal·lacions que serviran perquè els nostres ciutadans disposen d’un major servei en matèria de seguretat”, assenyalava l’alcalde, David González.

Davant una nova licitació, la de les obres pendents, caldrà necessàriament un replanteig de l’estat de les obres i la redacció d’un nou projecte, encara que siga acoblar l’anterior a la realitat actual. S’haurà de redactar i aprovar. En els Plans Confiança o PIP, els honoraris de projecte estaven inclosos en la subvenció, sense possibilitat que l’import global patira cap increment. Per tant, si això no canvia, els honoraris de redacció del nou projecte de finalització haurà d’assumir-los l’Ajuntament d’Oliva. Exactament igual amb tots els honoraris nous de Seguretat i Salut, Direcció Facultativa i altres imprevistos.

L’alcalde ha demanat al Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana que done prioritat màxima a la finalització d’un projecte, l’edifici destinat a noves dependències de la Policia Local, que va comptar des de l’inici amb el consens de tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Oliva, i també amb el recolzament de tots els representants sindicals dels funcionaris de l’Ajuntament d’Oliva. Unes instal·lacions que són molt necessàries per millorar la Seguretat Ciutadana a Oliva.

Igualment, l’alcalde també ha demanat que l’Ajuntament d’Oliva no haja de córrer amb els sobrecostos, sinó que els assumesca la Generalitat Valenciana, per ser l’administració responsable de tot el procediment de tramitació administrativa.

Per la seua banda, el Director General de Seguretat i Resposta a les Emergències s’ha compromés a donar màxima prioritat al projecte, així com a estudiar la possibilitat que l’Ajuntament d’Oliva no se’n faça càrrec dels sobrecostos.

P1260463