Salta al contingut

Premsa

Medi Ambient actua contra la plaga de la processionària del pi a Oliva

La brigada municipal de Parcs i Jardins treballarà a partir de demà en la retirada manual de les bosses i els cucs en aquelles zones on s’han detectat els problemes.

La Regidoria de Medi Ambient informa que, des de fa uns 5 anys, la plaga de la processionària del pi a Oliva es tracta des de l’inici de la fase larvària i després es fa el seguiment i control dels resultats. Els darrers anys, el tractament ha resultat l’adequat atesos els bons resultats.
Per la característica d’aquest insecte, el seu cicle reproductiu depèn del clima de la zona on es desenvolupa, fonamentalment en la zona mediterrània. En una primera instància es va fer un estudi del període reproductiu per determinar l’inici larvari, que és quan el tractament és efectiu. A Oliva el tractament s’aplica a principis del mes de novembre, concretament aquest any es va tractar el 7 de novembre de 2015.

“El tractament que s’aplica en els processos de plagues, són tractaments bàsicament empírics, és a dir, basats en l’experiència. Aquest any i amb les dades dels resultats dels anteriors anys, s’ha seguit el mateix tractament, tant pel que fa a la quantitat del producte com a l’àmbit d’aplicació, que com ja hem comentat, ha estat en parcs i jardins urbans” assenyalava la regidora de Medi Ambient, Imma Ibiza.

Concretament s’han tractat els pins del Centre de Participació Ciutadana (CPC), Vista Hermosa, Vall de la Safor, Collado, Zona Guarderia, Parc de Santa Anna, i CEIP La Carrasca.

Problema en fase adulta

Tot i això, els tractaments de fumigació no són efectius en l’etapa adulta, a més conselleria sols autoritza un producte, el Bacillus Thuringiensis Kurstaki, que només és efectiu en fase larvària, per tant, per tractar de solucionar el problema o almenys pal·liar els seus efectes, s’ha planificat la retirada manual dels cucs i de les bosses. La brigada municipal de Parcs i Jardins treballarà a partir de demà en la retirada manual de les bosses i els cucs en aquelles zones on s’han detectat els problemes.

“Com a ningú se’ns escapa, que els efectes del canvi climàtic estan alterant el nostre entorn, des del departament de Salut Pública, juntament amb el de Medi Ambient, estem treballant per configurar un mapa que reculla totes les actuacions possibles per al control de les plagues i control fitosanitari, i esperem tindre’l acabat a finals del mes de febrer” explicava la regidora Imma Ibiza.
Per altra banda, en la resta de muntanya d’ús públic, on les competències són de la Conselleria de Medi Ambient, tampoc s’ha actuat; un problema de procediment administratiu ha deixat sense renovar el conveni entre la conselleria i l’empresa pública Vaersa.