Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva, a través del Departament de Benestar Social, ja té habilitades les ajudes contra la pobresa energètica

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Oliva ja està preparat per a fer els tràmits i valoracions a les persones que ho necessiten, i que estiguen en la situació de risc d’exclusió per pobresa energètica.

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliva, Càritas i Creu Roja a través de la mesa solidària per a informar i ajudar a les persones amb risc de suspensions del subministrament energètic.

La ciutat d’Oliva s’ha adherit a les ajudes contra la pobresa energètica des que el passat 28 de gener va adoptar l’acord, en sessió plenària,  d’adhesió de l’ajuntament als acords de col·laboració de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb les empreses subministradores d’energia Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, per evitar la suspensió del subministrament d’energia per raó de la pobresa energètica.

Aquestes ajudes s’acullen a l’Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la pèrdua d’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer; i s’efectua la seua convocatòria, adreçada a famílies que es veuen privades del seu habitatge per execució hipotecària i desnonats, que no poden atendre el lloguer o els subministraments energètics.

Per altra banda el regidor de Benestar Social, amb la col·laboració de Càritas i Creu Roja, habiliten a través de la Mesa Solidària mecanismes per informar i ajudar els usuaris a aconseguir els documents i tràmits necessaris.

Les persones o unitats familiars en risc d’exclusió social podran dirigir-se, amb els documents necessaris, als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Oliva (Centre Social Sant Vicent), on els tècnics valoraran les situacions de risc d’exclusió social i la impossibilitat per fer front als pagaments dels subministres i impagaments.

Per a començar a tramitar els usuaris del servei han d’aportar.

-Fotocòpia del DNI/NIE del titular

-Certificat d’empadronament familiar

-Certificat de pensions de l’INSS (C/Plus Ultra, 32-34, Gandia) ó Justificant bancari de la pensió 2016

-Certificat del SEPE sobre percepció o no de prestació.

-Declaració de la Renda 2014.

El regidor de Benestar Social, Alejandro Salort, comenta que “aquestes ajudes no fan més que intentar pal·liar la difícil situació d’aquelles persones que més ho necessiten, aquelles persones damnificades per la desigualtat que genera aquest sistema”.

Una vegada recollida la informació, des de Serveis Socials es procedirà a la valoració dels requisits que s’inclouen en l’ordre d’ajudes.

P1260147