Salta al contingut

Premsa

L’Alcaldia recupera les competències de Gestió i Disciplina Urbanística a causa de la renúncia de Vicent Canet

Canet continuarà en l’Ajuntament com a tinent d’Alcalde delegat d’Hisenda i Patrimoni, i de Centre Històric i Patrimoni Arquitectònic, a més de presidir la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals i erxercir la funció de portaveu del grup municipal Compromís. El regidor ha informat a l’Alcalde que l’acumulació i saturació de treball, junt a la necessitat de major dotació de personal en el Departament d’Urbanisme, li impedeix exercir les seues responsabilitats municipals amb l’atenció adequada. Per este motiu, ha renunciat a continuar exercint la delegació de Gestió i Disciplina Urbanística. Vicent Canet ha vingut exercint la delegació de Gestió i Disciplina Urbanística, junt a altres delegacions des de juliol de 2012, i ha hagut d’enfrontar-se i gestionar una situació certament desoladora amb nombrosos problemes greus en la majoria de sector urbanístics. Ho ha fet amb règim de dedicació parcial, ja que ha compatibilitzat les responsabilitats municipals amb les professionals, com a professor en un dels centres educatius d’Oliva. L’Alcalde ha acceptat la seua renúncia, alhora que li ha agraït el seu treball ingent en matèria de gestió urbanística, i la seua la seua implicació personal. Tot i esperant que, d’ara endavant, puga exercir la tasca municipal que té encomanada (Hisenda i Patrimoni, Centre Històric i Patrimoni Arquitectònic, la presidència de la Comissió d’Hisenda, i portaveu de grup municipal), amb millors condicions. L’Alcaldia ha emés Resolució per enquadrar en l’organigrama polític la nova distribució de competències, que també ha aprofitat per subsanar algunes duplicitats i errors en altres delegacions. Aquesta ha estat signada hui mateix, i tindrà efectes a partir de demà, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i que es done compte en el proper Ple. En l’actualitat, l’equip de govern, en el marc de les restriccions que imposa la Llei de Pressupostos de l’Estat en matèria de personal, estudia una reestructuració del Departament d’Urbanisme, així com un reforç de personal, que possibilite millorar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents serveis que integra.