Salta al contingut

Premsa

Oliva aprova l’Ordenança municipal reguladora del consum d’alcohol al carrer

L’Ajuntament compleix així amb la Llei autonòmica i disposarà d’una ferramenta que compatibilitze el consum durant les festes i el descans dels veïns

L’Ajuntament d’Oliva, a proposta de la Regidoria de Festes, va aprovar ahir, en el Ple ordinari corresponent al mes de febrer, l’ordenança municipal Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques a la Via Pública.

L’ordenança s’ha redactat en compliment de la competència municipal prevista en l’article 69.7 de la Llei 10/2014, del 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, que estableix que a través de les ordenances municipals es podrà autoritzar la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques en determinats llocs de la via pública, o en determinats dies de festes patronals o locals, o en dies especials de concerts o similars i sempre en els supòsits que determine l’Alcaldia.

La regulació que conté aquesta ordenança es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans del veïnat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, l’ordenada utilització de l’espai públic, la garantia de la seguretat pública i la defensa dels consumidors i usuaris.

En definitiva, es tracta d’un instrument administratiu adient per tal d’ordenar la competència municipal en la regulació del consum de begudes a la via pública, així com per tal d’exercir la corresponent competència sancionadora en el cas de les infraccions lleus.

La normativa permetrà, per exemple, que es puga consumir alcohol durant les falles, els Moros i Cristians, o les festes patronals, sempre dintre d’un ordre i respectant tant els veïns com el mobiliari urbà. Sense aquesta ordenança municipal, qualsevol persona o col·lectiu que consumira alcohol a la via pública, encara que formara part d’una festa, s’exposaria a una multa en compliment de la normativa autonòmica.

L’ordenança també estableix la prohibició total de consum d’alcohol en la via pública sense autorització municipal, per tal d’evitar el denominat “botellón”.

La nova norma municipal tindrà a partir de hui un període d’exposició pública de 30 dies hàbils, per tal que qualsevol persona o col·lectiu puga presentar les seues propostes o suggeriments.

El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, ha destacat que es tracta d’una normativa “de consens i també participativa, ja que a partir d’ara qualsevol persona o col·lectiu, fester o veïnal, podrà donar la seua opinió. De fet anem a enviar-la als diferents col·lectius i associacions de la ciutat. Al final el que volem és fer una norma que done satisfacció a tots els ciutadans, tant als festers com als veïns que no ho són”. Salazar ha afegit també que l’ordenança “és absolutament necessària si volem evitar les multes per consumir alcohol en un sopar al carrer festiu o veïnal que estableix la llei de la Generalitat, i al mateix temps podrem disposar d’una ferramenta normativa municipal per lluitar contra el “botellón” que tant molesta als veïns especialment durant els caps de setmana”.