Salta al contingut

Premsa

El Ple de l’Ajuntament d’Oliva ratifica l’adhesió a l’expedient de declaració de les Normes de Castelló com a Bé d’Interés Cultural Immaterial

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha resolt incoat expedient per tal de declarar Bé d’Interés Cultural Immaterial les Normes de Castelló, resolució que es va publicar el 21 de desembre de 2015 en el DOCV.

Des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, seguint instruccions de  la directora general de Cultura i Patrimoni, es va comunicar als diferents ajuntaments la incoació de l’expedient, amb la finalitat que si l’ajuntament ho considerava necessari, manifestara la seua adhesió.

L’Alcaldia, per Resolució núm. 361/15, de 16 de febrer, va adoptar acord d’adhesió a l’expedient conduent a la declaració de BIC immaterial a favor de les normes de Castelló, i ahir, en el transcurs del Ple ordinari de febrer, el Ple de l’Ajuntament, per majoria, però sense cap vot en contra, va acordar la ratificació del Decret, i en conseqüència adherir-se a la declaració de les Normes de Castelló com a BIC Immaterial.

Com diu la mateixa resolució de la conselleria, la llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat d’un poble; i no cap dubte que les Normes de Castelló van ser un acord d’unificació ortogràfica de la nostra llengua; en els nostres dies, el dictamen que va servir de base per a la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a ens normatiu, que va emetre el Consell Valencià de Cultura sobre la situació social del valencià i el seu ús (aprovat el 13.07.1998), diu: «Les anomenades Normes de Castelló són un fet històric que constituïren i constitueixen un consens necessari.»

Les Normes de Castelló han sigut el punt de partida de la normativització de la nostra llengua, que no oblidem que és un patrimoni lingüístic a preservar. Per això, l’article 3 de la llei de creació de l’AVL estableix que «l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. Així com, vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló.»

En paraules del regidor de Cultura, Enric Escrivà, “l’Ajuntament d’Oliva, que també treballa i se sent part implicada en la recuperació de la llengua pròpia, no podia deixar passar l’oportunitat d’adherir-se a la declaració de la norma que ha fet possible la convivència i l’esperit de consens envers la llengua com a BIC inmaterial”.