Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva sol·licita la instal·lació d’una estació d’avaluació de la qualitat de l’aire

A instàncies de l’Alcaldia, els portaveus de tots els grups municipals han presentat una moció conjunta mitjançant la qual es demana a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, la instal·lació dins del casc urbà de la ciutat d’una estació d’avaluació de la qualitat de l’aire. Des de l’ajuntament també es demana que l’estació es col·loque en l’entorn de la carretera Nacional 332, al seu pas pel casc urbà, i s’incloga com un dels punts de mostreig de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. La Generalitat Valenciana disposa d’aquesta xarxa d’estacions que permet realitzar un seguiment dels nivells dels contaminants atmosfèrics més importants a les principals àrees urbanes i industrials, i aquest control s’estén a la totalitat del territori valencià. Com a representants del municipi de major població del territori valencià que encara està travessat per una carretera nacional, considerem necessari i oportú comptar amb una estació d’avaluació de la qualitat de l’aire i convertir-nos així, en un dels punts de mostreig de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la contaminació atmosfèrica. Fa uns dies, l’Alcaldia va realitzar personalment la petició al Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, qui va demanar un escrit formal per part de l’ajuntament i es va comprometre a fer tot el possible per donar una resposta positiva. L’Alcaldia ha proposat a tots els portaveus dels grups polítics fer la proposta conjuntament, com sol ser habitual en qüestions relacionades amb el problema del pas de la N-332 per Oliva. Més informació a la moció adjunta.