Salta al contingut

Premsa

Oliva acull la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural del Marjal

L’alcalde d’Oliva, David González, i la regidora de Medi Ambient, Imma Ibiza, van assistir ahir de vesprada, en representació de l’Ajuntament d’Oliva, a la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva que es va realitzar a la sala de comissions del consistori oliver.

A la dita reunió van assistir el director general de Medi Ambient i d’Avaluació Ambiental, Antonio Marzo, i el nou president de la Junta Rectora del Parc, Salvador Martínez, l’alcalde de Pego i representants de les associacions agràries i ecologistes que en formen part.

Dins de l’ordre del dia es va aprovar l’acta de la darrera sessió, la memòria de gestió de l’any 2014, es va analitzar la situació de la memòria de gestió de l’any 2015, l’estat de tramitació del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural i es va analitzar la situació de la sol·licitud d’informació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en relació als expedients de concessions d’aigua en tramitació.

L’alcalde d’Oliva va agrair les propostes presentades pel director general per al parc però va insistir en la necessitat d’agilitzar tota la gestió d’aquest espai  natural, ja que després de nou mesos de l’actual legislatura és la primera reunió convocada.

Des de l’Ajuntament d’Oliva es va plantejar la necessitat de portar a terme una avaluació integral dels problemes actuals del parc amb totes les parts implicades (Ajuntament d’Oliva i de Pego, grups ecologistes, conselleria, associacions de caçadors i pescadors…). Aquesta proposta va comptar amb l’aprovació de tots els assistents. Així mateix, el director general va fer la proposta de dotar el parc de més participació, tot creant diferents comissions de treball per tal de desenvolupar millor la seua tasca.

Per últim, tots els assistents van estar d’acord a incrementar la dotació econòmica destinada al Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva per tal com durant els darrers anys el seu pressupost s’ha reduït una quarta part.