Salta al contingut

Premsa

La Regidoria d’Educació inicia el termini de preinscripció d’alumnes per a les Escoles Infantils Municipals

La Delegació d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva informa que el període de preinscripció d’alumnes per a les Escoles Infantils Municipals s’iniciarà el proper 25 d’abril de 2016 i finalitzarà 27 d’abril de 2016. “Per a qualsevol informació al respecte, així com per a recollir el corresponent imprés de sol·licitud, estarem a la seua disposició en les mateixes escoles infantils i en la primera planta de l’ajuntament, al Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es” assenyalava la regidora d’Educació, Yolanda Pastor. Aquelles persones interessades a conéixer les instal·lacions d’aquestes Escoles Infantils Municipals, podran visitar-les els dies que s’indica:

  • EIM El Caragol, dissabte 23 d’abril de 2016, de 10.30 a 13.00 hores “Jornada de Portes Obertes” i qualsevol dia de la setmana en horari de 10.00 a 12.00 hores.
  • EIM La Taronja dissabte 16 d’abril de 2016 de 10.30 a 13.30 hores “Jornada de Portes Obertes”.

El calendari que s’ha de seguir en el procés de matrícula ordinària serà el següent:  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Del 25 al 27 d’abril
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS 28 d’abril
RECLAMACIONS 29 d’abril
LLISTA DEFINITIVA 4 de maig
MATRÍCULA 5, 6, 9 i 10 de maig

Les sol·licituds es presentaran en l’Escola Infantil Municipal de primera opció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Ø Imprés de sol·licitud i fotocòpia Ø Fotocopia del DNI del pare, mare o tutor Ø Fotocòpia del llibre de família de tota la unitat familiar Ø Fotocòpia SIP del xiquet/a Ø Per justificar el lloc de treball del pare o la mare: nòmina de febrer, o vida laboral actualitzada, o alta en el Règim de la Seguretat Social, o últim rebut d’autònom Ø Per justificar la situació de desocupació: certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social Ø Justificar el domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum, o d’aigua, o de telèfon, o contracte de lloguer, i empadronament) Ø En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol Ø En cas de discapacitat, un certificat de la Conselleria de Benestar Social Ø Si es tracta de família monoparental, acreditació mitjançant llibre de família, sentència judicial o equivalent Ø Malaltia greu o IL (incapacitat laboral) total dels pares, certificat de la Seguretat Social  

foto exterior caragol la taronja oliva exterior