Salta al contingut

Premsa

“Al tigre ni aigua” és la campanya que l’Ajuntament d’Oliva va iniciar el passat mes d’abril

Segons Imma Ibiza, regidora de Salut Pública de l’Ajuntament d’Oliva, el control de plagues és cada vegada més important i requereix d’un estudi previ de la realitat de la problemàtica actual.

El mosquit tigre, un visitant que ens ha portat moltes preocupacions durant l’estiu del 2015 i moltes cavil·lacions durant l’hivern del 2016; un mosquit que ha aconseguit posar a la comunitat mèdica, a la científica i a la població que habita a la Mediterrània, en un estat d’alerta continuada. El tigre, és un mosquit que a diferència del mosquit comú, és un vector. Això vol dir que és capaç de transmetre malalties infecciones; per aquest motiu, els treballs que es fan des del mes d’abril, han estat encaminats a seguir la planificació feta pel departament de Salut Pública en matèria de control de plagues.

Els treballs realitzats per al control del mosquit tigre es poden consultar en el document adjunt, un informe que descriu les tasques que s’han fet durant el mes d’abril:

Col·locació de trampes en diferents punts del municipi d’Oliva per determinar la població de mosquit tigre. Una vegada detectada la població de larves, s’ha passat al seu tractament amb larvicides biorracionals en els embornals.

Els llocs tractats han sigut fonamentalment espais públics ajardinats comunitaris i col·legis, en general tots els espais de pública concurrència. En els col·legis s’ha fet un tractament preventiu larvicida i s’han intensificat els treballs del tractament dels embornals. Tota la informació la podran trobar a l’informe que s’ha fet sobre el seguiment dels tractaments.

Imma Ibiza, insisteix: “el problema ha traspassat les fronteres locals, és un problema de salut pública i per tant és Conselleria de Sanitat qui està liderant aquest tema. Les plagues no saben ni coneixen de fronteres, per això aquest tipus de control ha d’estar tutelat per una institució autonòmica o fins i tot estatal”.

La magnitud del problema ens porta a seguir les pautes marcades per la Conselleria de Sanitat, i en aquest cas, les pautes són clares:

1.Mesures preventives

2.Mesures correctores

Dins de les mesures preventives, està el treball d’informar a la ciutadania, és un treball que requereix d’un gran esforç perquè s’ha de dedicar molt de temps a fer xerrades informatives als diferents col·lectius.

El mosquit tigre és un mosquit urbà, necessita molt poca aigua per a dipositar els ous i està en l’entorn de casa, dins de les vivendes, en els patis, en els jardins, on hi ha poca aigua estancada. Vola molt baix i la seua picada és molt agressiva.

És molt important que es recorde constantment quines són les bones pràctiques que s’han de tindre en compte, els bons hàbits casolans són les mesures preventives “al tigre ni aigua”

Imma Ibiza i la tècnica de Medi Ambient, Carmen Santonja, porten fins al moment més de 10 xerrades informatives als diferents col·lectius d’Oliva.

La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament també va rebré la informació per anar vigilant els llocs on poden haver població de larves. A més, la Brigada d’Obres i Serveis, podrà donar informació als ciutadans, així com un telèfon de contacte per atendre totes les queixes i suggeriments sobre les picades del tigre.

Les mesures correctives, es passa a l’acció amb el tractament químic de productes homologats. Els llocs d’actuació són espais públics, sèquies, embornals, clavegueram…. En breu es publicarà un plec de condicions, un projecte que aglutinarà el tractament de totes les plagues: desratització, desinsectació i desinfecció de totes les xarxes de clavegueram, de tots els edificis públics municipals, control del mosquit comú, mosca negra i mosquit tigre, control de la processionària, control d’estornells

El més important d’aquest projecte:

1.Atenció ciutadana: es posarà un número de telèfon d’atenció a la ciutadania per atendre queixes i suggeriments, és donarà en primer lloc un assessorament telefònic i en segon lloc es personaran en les vivendes particulars per buscar una solució al problema.

2.Empresa certificada:En ser productes que han d’estar homologats per Sanitat i que no estan a la venda per al públic en general, l’empresa a la qual se li adjudique haurà d’estar certificada per poder utilitzar els productes, i se li exigirà un informe mensual de l’evolució de les plagues i dels productes utilitzats.

Per a més informació, es pot veure l’audiovisual que s’ha preparat des del Departament de Salut Pública i Medi Ambient.