Salta al contingut

Premsa

El Ministeri publica l’Estudi Informatiu del Tren de la Costa

L’alcalde convoca als portaveus dels grups municipals per fer una primera valoració conjunta.

La Corporació Muncipal es planteja presentar al·legacions i torna a exigir l’execució immediata de la primera fase: el trajecte Gandia-Oliva.

8 mesos més tard d’allò previst, el Ministeri de Foment ha publicat l’Estudi Informatiu del Tren de la Costa. L’anunci es troba en el Tauler d’Anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament d’Oliva. El document es pot consultar físicament en el Departament d’Urbansime (edifici l’Almàssera) i virtualment en la pàgina web del Ministeri de Foment.

L’11 d’octubre de 2011 es va signar el protocol d’actuació entre l’Estat i la Generalitat Valenciana per a l’impulsar el Tren de la Costa (València-Alacant). En virtut d’este protocol, el Ministeri de Foment era l’encarregat de redactar i pagar l’estudi informatiu de tot el trajecte, més enfocat a l’àrea tècnica, i la Conselleria d’Infraestructures havia de fer la reserva de sòl del Tren de la Costa per impedir qualsevol actuació en els terrenys seleccionats per acollir la nova infraestructura.

Des del seu anunci, la Corporació Municipal d’Oliva sempre ha valorat este protocol de forma contradictòria, atès que si ja era complicada la tramitació i l’execució del tram Gandia-Oliva-Dénia, en insertar el projecte en el tram València-Alacant, amb nous estudis, projectes i una inversió molt més elevada (més de mil milions d’euros), encara es complicaven més les coses.

En conseqüència, l’Ajuntament d’Oliva ha vingut exigint a l’Estat que s’aprofiten els estudis, la declaració d’impacte ambiental i el projecte constructiu del trajecte Gandia-Oliva, que coincideix amb la primera fase del Tren de la Costa, i que dita connexió es realitzara d’urgència, donat que és una obra perfectament assumible, viable i molt necessària. Exigència que, conegut el document, continua, encara més, d’actualitat.

El pas del temps des que es va signar el protocol, i les conclusions de l’Estudi Informatiu que s’acaba de publicar ha donat la raó a l’Ajuntament d’Oliva, ja que es conclou que el projecte no és rendible, tal com està plantejat, la qual cosa pot ser més que qüestionable per als diferents portaveus municipals. Ara, la corporació municipal espera les explicacions pertinents per part dels responsables polítics del Ministeri de Foment i, sobretot, que la Ministra en funcions reitere el compromís de l’execució d’este projecte tan important per a centenars de milers de valencians i visitants.

Al llarg dels pròxims dies, els grups polítics municipals, assistits pels serveis tècnics, estudiaran amb major detall el document en vistes a la presentació d’al·legacions. També està previst que l’alcalde es pose en contacte amb el Secretari General d’Infraestructures del Ministeri de Foment, i amb el Secretari Autonòmic d’Infraestructures.