Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva aprova, 13 anys després del previst, el Pla Parcial d’Aigua Blanca IV

Per increïble que parega, la famosa urbanització d’Aigua Blanca IV, que va començar a tramitar-se l’any 2001, i que porta paralitzada des de finals de 2007 (les obres van començar en novembre de 2006) no tenia aprovat un document tan essencial com és el seu Pla Parcial. Un document tècnic sense l’aprovació del qual manquen de cobertura legal els tràmits posteriors tals com el projecte d’urbanització o el projecte de reparcel·lació. Aquesta “nova” irregularitat ve a sumar-se al cúmul d’errades i despropòsits que envolten este conegut sector. I la presa de coneixement d’esta circumstància ha obligat l’Ajuntament d’Oliva a modificar el full de ruta previst per a la finalització de la urbanització. El govern oliver havia estat treballant per arribar a l’aprovació definitiva del nou modificat del projecte d’urbanització (ja s’havia arribat, de fet, a este punt) i així poder procedir a la licitació de les obres, amb una calendarització que preveia per a octubre-novembre la represa de les obres. Ara, la necessitat d’esmenar la greu irregularitat que és l’absència d’aprovació del Pla Parcial del sector (document tècnic que s’huaria d’haver aprovat en 2003), endarrereix el calendari previst. Amb tot, l’Ajuntament d’Oliva està fent tot el possible per tal que aquest endarreriment siga el mínim possible. D’aquesta forma, després que els serveis tècnics de l’Ajuntament elaboraren en temps rècord el Pla Parcial (sobre la base de l’anterior, que no es va tramitar ni aprovar), al plenari d’ahir (dijous 28 de juliol) es va aprovar d’urgència el sotmetiment a informació pública de l’esmentat document tècnic. D’aquesta forma, amb coneixement dels propietaris de sòl del sector, aniran complint-se terminis el més ràpidament possible; amb la intenció de poder aprovar definitivament el referit Pla Parcial a octubre i, acte seguit, procedir a la licitació i represa de les obres. En definitiva, va a fer-se ara el que no es va fer quan corresponia, per a donar la major cobertura legal possible a cada nou pas que es done en la urbanització. Sense ocultar ni obviar cap de les irregularitats de les quals es té coneixement actualment, i que han suposat una significativa vulneració de diverses previsions legals, amb la qual cosa s’ha vingut perjudicant tant als propietaris de sòl del sector com a l’interés general de la població. Històric del document tècnic Pla Parcial Aigua Blanca IV

  • 2 d’octubre de 2002. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Província de València aprova definitivament el projecte d’Homologació del sector Aigua Blanca IV.
  • 21 de maig de 2003. Es publica al DOGV el Programa d’Actuació Integrada d’este sector, però no es va finalitzar aquesta tramitació i, per tant, no es va aprovar aquest Programa.
  • 20 de gener de 2004. El tècnic redactor del Pla Parcial presenta per registre d’entrada (519/04) el referit document. Per la redacció del qual va presentar una factura d’honoraris per valor de 19.698,46 euros que els propietaris de sòl van pagar. Però aquest document no va seguir cap tramitació ni, en conseqüència, va arribar a aprovar-se.
  • 15 de juny de 2004. El Ple aprova una modificació puntual del Pla Parcial, sense advertir-se que el Pla Parcial no estava aprovat ni tramitat.