Salta al contingut

Premsa

Segona convocatòria per als exàmens oficials de valencià de la JQCV

La JQCV obri un segon termini de matrícula, de l’1 a l’11 de setembre de 2016, que dóna dret a presentar-se solament a les proves del segon període d’exàmens (novembre).

Dia 5 de novembre de 2016, N1 (Coneixement Oral); 9.00 h; i primera fase N3 (Grau Mitjà). Recordeu que per al N3 hi ha dues crides. A les 9.00 h els cognoms la primera lletra dels quals comença per una lletra compresa entre la M i la Z; a les 12.00 els cognoms  la primera lletra dels quals comença comence per una lletra compresa entre la A i la L.

Dia 12 de novembre de 2016, N2 (Grau Elemental) i primera fase N4 (Grau Superior). Ambdós nivells a les 9.00 h.

Dia 19 de novembre de 2016, segona fase N3 (Grau Mitjà). Tots a les 9.00 h. Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase.

Dia 26 de novembre de 2016, segona fase N4 (Grau Superior). Tots a les 9.00 h. Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase.

Com matricular-se? 

A la pàgina web hi ha una pestanya denominada sol·licituds (http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/impreso-de-matricula)

Es pot fer el pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores: cal emplenar la sol·licitud, generar el full de matrícula, imprimir l’imprés de taxes resultant amb el número d’autoliquidació–amb els corresponents codis de barres–  i, després d’efectuar el pagament, enviar-lo a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

O bé optar pel pagament per via telemàtica (Internet), que necessita una firma digital acreditada i un compte corrent en una de les entitats financeres que accepte càrrecs en línia. No cal enviar cap imprés perquè la inscripció ja quedarà registrada.

Important, el dia de la prova, portar el full de matrícula (segellat pel banc), per si no apareix en les llistes, i el DNI per poder acreditar la personalitat.

A la pàgina web www.ceice.gva.es/jqcv també trobareu informació molt adequada per poder fer la prova: nivells i proves anteriors, criteris de correcció, etc.