Salta al contingut

Premsa

La Conselleria atorga a l’Ajuntament d’Oliva una prórroga d’any i mig per retirar la Depuradora de Rabdells

La Direcció General del Medi Natural i Avaluació Ambiental accedeix a la petició de l’Ajuntament d’Oliva, que va demanar la suspensió temporal de la resolució de la Conselleria fins que culminara la redacció del Projecte per a la construcció de la nova depuradora d’Oliva i tractament de les aigües residuals del terme municipal.

El govern municipal espera que en poc de temps el Ministeri d’Alimentació, Agricultura i Medi Ambient, adjudique el contracte per a la redacció del Projecte Constructiu de la nova EDAR d’Oliva, la durada del qual serà d’un any.

 

La Depuradora de Rabdells, de gestió directa municipal, va començar a construir-se en 2008 sense l’autorització necessària. Aleshores, la Conselleria de Medi Ambient va requerir a l’Ajuntament la preceptiva autorització per a la construcció d’una EDAR en l’àmbit territorial de la zona humida catalogada de la desembocadura del riu Bullent (Vedat). L’Ajuntament no va poder aportar l’autorització requerida i principal, la que dóna cobertura legal a ocupar l’espai pritegit, perquè és incompatible per Llei des que en 2002 es va aprovar el Catàleg de Zones Humides de la CV. És per això, que la Conselleria va dictar resolució per ordenar el desmantellament de dita depuradora, la qual va esdevindre ferma per sentància judicial.

En març de 2016, davant el nou requeriment de la Conselleria, l’alcalde, David González, i el primer tinent d’alcalde, Blai Peiró, en nom del govern municipal, es van reunir amb el Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental amb la finalitat de proposar-li una solució transitòria en forma de moratòria, donat que Oliva ha estat inclosa en el Plan CRECE del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la construcció de la nova depuradora d’Oliva i el tractament de les aigües residuals del terme municipal. El recurs administratiu es va presentar en eixe sentit, en temps i en forma, dies després de la reunió. Recurs que ha estat acceptat favorablement per la Conselleria, atorgant a l’Ajuntament una moratòria d’any i mig, des de la petició, per a proposar una solució definitiva.

En estos moments, el govern municipal espera que en poc de temps el Ministeri d’Alimentació, Agricultura i Medi Ambient, adjudique el contracte per a la redacció del Projecte Constructiu de la nova EDAR d’Oliva, la durada del qual serà d’un any. De fet, a principi de l’actual mandat corporatiu, una de les primeres gestions realitzades pel govern va ser sobre esta qüestió. Concretament a Madrid, on va tindre lloc una reunió amb la Directora General del Agua del MAGRAMA, Liana Ardiles, on l’alcalde i el primer tinent d’alcalde demanaren que la infraestructura d’Oliva fóra prioritària, de manera que s’incloguera en el període quinquenal 2016-2021 (inicialment l’Estat havia inclòs a Oliva en el període 2022-2027). El resultat de la gestió va ser positiu i en novembre de 2015 l’Estat va començar la licitació de la redacció del projecte de la nova depuradora d’Oliva, per un valor de 450 mil euros. En l’actualitat ja hi ha proposta d’adjudicació, i s’està a l’espera de l’informe de la Advocacia de l’Estat per estar el govern en funcions.

*S’adjunta la petició de l’Ajuntament d’Oliva i la resposta de la Conselleria.