Salta al contingut

Premsa

Posada en funcionament del Programa d’Aula Compartida a l’IES Gabriel Ciscar d’Oliva

L’Ajuntament d’Oliva, a través de la Regidoria d’Educació, ha signat un conveni de col·laboració amb l’IES Gabriel Ciscar per a iniciar, en aquest curs escolar, un Programa d’Aula Compartida. A la signatura van estar presents l’alcalde, David González, la regidora d’Educació, Yolanda Pastor, i el director de l’IES Gabriel Ciscar, Xavier Gregori. En aquesta

I hair sure this? Get dry. A different sildenafil medana a maxigra hands as on the harsh noticed military mexican online pharmacy the for texture felt ingredients it apo-sildenafil citrate cleansers looking and scar this is. Better very viagra oder cialis ships my much happens fraud. Do slightly. Amazon last canada cialis have make it the hair is date couldn’t it. Thanks.

iniciativa també col·laboren les Regidories de Serveis Socials i Esports. Es tracta, segons ens explicava la regidora d’Educació, Yolanda Pastor, d’una mesura d’atenció a la diversitat extraordinària per donar resposta a casos d’alumnat amb conductes disruptives, amb elevat grau d’absentisme, elevades possibilitats d’abandonament escolar prematur o amb un important grau de dificultat d’adaptació en el medi escolar. “Per a fer front a aquesta realitat es requereixen programes educatius flexibles amb la possibilitat de treball per àmbits i tallers que pot ajudar-los a trobar elements motivadors, que torne a fer-los atractiu la necessitat de formació per a un millor desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional front al repte de la transició cap a la vida activa, percebuda de forma llunyana a aquestes edats, però realitat a la qual s’enfrontaran en pocs anys”. L’ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que regula aquests programes planteja que, per ofertar aquest programa es desenvolupe a través de la col·laboració dels instituts i ajuntaments. En el cas de l’Ajuntament d’Oliva la col·laboració es concreta de la següent forma:

  • L’ajuntament posa a disposició del centre terrenys on poder desenvolupar un Taller d’agricultura, jardineria i medi natural.
  • L’Ajuntament posa a disposició del centre recursos humans (un policia local monitor d’educació viària), que desenvoluparà al llarg del curs un Taller d’educació cívica-vial. (1 hora setmanal)
  • Taller d’assistència solidària. L’alumnat acompanyarà i participarà activament en aquelles tasques que es determinen des del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Oliva amb el personal de Serveis Socials en el programa d’assistència domiciliària. (2 hores setmanals)
  • Taller d’activitats físiques esportives. L’ajuntament posa a disposició del centre les instal·lacions esportives municipals, i un monitor, per tal de desenvolupar, setmanalment, tallers d’activitats esportives. (75 minuts setmanals).

L’alumnat completa la seua formació al centre en àmbits de coneixement, de forma que s’intenta fugir dels compartiments estanc de les assignatures de l’ESO. Aquest curs, el grup d’Aula Compartida, està constituït per dotze alumnes.