Salta al contingut

Premsa

El SERVEF concedeix a Oliva una subvenció de 370.927 euros per posar en marxa el Taller d’Ocupació “Centelles Oliva III”

La regidora d’Ocupació i Empresa, Rosana Miñana, ha anunciat que es beneficiaran un total de 20 persones desocupades i es formaran en dos especialitats durant 12 mesos. També suposarà la contractació de cinc tècnics que exerciran de professors i personal directiu. Es tracta del tercer taller d’ocupació consecutiu que rep Oliva. El SERVEF ha concedit a l’Ajuntament d’Oliva una subvenció per dur a terme un nou Taller d’Ocupació a la ciutat, amb el nom de “Centelles Oliva III”. Es tracta de la tercera fase del taller d’ocupació que es desenvolupa a la ciutat des de l’any 2014. L’objectiu principal del taller és millorar l’ocupabilitat de persones en l’atur a Oliva, a través del projecte de millora de la vegetació natural i condicionament d’espais, així com la creació d’una franja perimetral per a la protecció front als incendis forestals i l’eradicació d’espècies invasores. També es procedirà al condicionament i remodelació del jardí públic de l’Hort de la Bosca. El taller tindrà dues especialitats professionals, que són Repoblacions Forestals-Activitats auxiliars en conservació i Instal·lacions-manteniment de jardins i zones verdes. El projecte té un pressupost total de 426.556,08 euros, dels quals l’Ajuntament d’Oliva aporta 55.639,08 euros i el SERVEF 370.927,20 euros. Està adreçat a un total de 20 persones desocupades, 10 per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i d’aprenentatge al llarg de dotze mesos (equivalent a 1.920 hores de formació), remunerat des del primer dia. El taller s’iniciarà abans que finalitze el present any 2016. “La finalitat és la millora de la qualificació professional de la persona beneficiària i afavorir-ne l’aprenentatge d’un ofici que facilite la seua inserció laboral. De fet, el taller d’ocupació també compta amb un Pla d’Acompanyament a la Inserció, que es durà a terme al llarg dels tres mesos posteriors a la realització del taller. També suposarà la contractació de tècnics que exerciran de professors” explicava la regidora Rosana Miñana. En concret, el personal tècnic i docent contractat serà un director, dos professors, un per cada especialitat, un professor de recolzament, i un auxiliar administratiu. El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral. Cal recordar que des del Departament d’Ocupació i Empresa-ADL s’ha estat treballant, des de setembre de 2016, en l’atenció personalitzada per orientar a les persones desocupades com inscriure’s com alumne-treballador del taller d’ocupació. Les ofertes, a hores ara, ja han estat tramitades pel Servef. La persona demandant d’ocupació que aparega en les llistes del Servef rebran les instruccions corresponents per continuar en el procés de selecció. Pel que respecta a l’equip directiu i docent són ells mateix els qui, a través de la pàgina web del Servef (http://www.servef.gva.es/) s’han d’inscriure en l’oferta de treball que desitgen. Els alumnes destinataris del programa hauran de complir els requisits mínims següents: – Tindre vint-i-cinc anys o més. – Ser desocupat, és a dir, persona demandant d’ocupació no empleada, registrada en el SERVEF. – Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge. 3e