Salta al contingut

Premsa

La delegació d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Oliva informa del començament de les obres de reparació i condicionament del monòlit de l’Avinguda de Sisteron, i de la millora de l’enllumenat del pàrquing on s’hi ubica

En una segona fase s’actuarà sobre les voreres de l’avinguda i es millorarà l’enllumenat

La Regidoria d’Obres i Serveis que dirigeix Blai Peiró ha iniciat diverses actuacions de millora en l’avinguda de Sisteron.

La primera fase consisteix a condicionar el monòlit procedint a la seua neteja, eliminació dels matolls de la base per pavimentar amb llamborda ceràmica i cobrir els buits existents en la seua plataforma de pedra.

Una vegada s’haja actuat, es procedirà a pavimentar els accessos al pàrquing lateral sobre el monòlit. També es desplaçarà un dels fanals i s’instal·larà un focus per millorar l’enllumenat del pàrquing.

La segona fase d’actuació a l’avinguda de Sisteron consistirà en l’eliminació, des de l’altura de la Creu Roja fins al final del carrer, dels arbusts de les voreres que impedeixen obrir les portes dels vehicles estacionats.

Seguidament, es repararan els desperfectes de la vorera, des de l’altura del carrer de Gabriel Miró fins al final del carrer.

També es millorarà l’enllumenat sobre la vorera, des de l’altura de carrer de les Fonts fins al final de l’avinguda de Sisteron, per millorar així la seguretat dels veïns de la zona.

Amb aquesta actuació en dues fases, es procurarà condicionar l’avinguda de Sisteron per millorar la qualitat de vida i la seguretat dels veïns de la zona, i també, condicionar l’avinguda, que la visitaran pròximament els estudiants d’intercanvi de la ciutat agermanada amb Oliva, Sisteron (França), que visitaran el monòlit.