Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva inicia el procés de participació ciutadana per a la redacció de l’Estrategia EDUSI per captar fons europeus

L’Ajuntament d’Oliva inicia el procés de participació ciutadana que servirà per a la socialització de la Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible e Integrat (EDUSI) d’Oliva que l’Ajuntament d’Oliva presentarà a la 3ª convocatòria dels fons europeus FEDER.

L’equip de govern va presentar les accions programades en el marc de l’Agenda 21, en una reunió celebrada el 25 d’abril, en el Saló de Plens de l’ajuntament.

Els Fons de Desenvolupament Regional (FEDER), demanen a totes les ciutats que volen optar a les ajudes a través del seu cofinançament han de començar a treballar amb estratègies a mitjà i llarg termini que aposten per un creixement sostenible d’una forma integrada. La redacció d’una EDUSI és una ferramenta que serveix, fonamentalment, per a realitzar una diagnosi del municipi i un plantejament d’una sèrie de línies d’actuació per als pròxims anys, comptant durant tot el procés de redacció amb el parer de la ciutadania. D’una altra banda, aquesta estratègia permet que l’Ajuntament opte a les ajudes per portar a terme les línies d’actuació amb un cofinançament fins al 50% i fins a un màxim de 10 milions d’euros. Es preveu que al llarg de maig, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública resolga la 2ª Convocatòria d’aquestes ajudes i llence la 3ª.

Tant per a la redacció de l’estratègia, com per al procés de participació es comptarà amb l’ajuda de el fabricante de espheras, un equip multidisciplinari amb experiència en regeneració urbana, processos de participació ciutadana i assessorament d’administracions per a l’obtenció de finançament. El Pla de Participació de l’EDUSI d’Oliva contempla dos canals principals de participació oberts a tota la ciutadania. D’una banda, s’habilita una enquesta online que té com a objectiu recollir elements per a l’anàlisi sobre distints àmbits de la vida a la ciutat a través de la pàgina web www.edusioliva.particip.es.

D’una altra banda es realitzaran també uns tallers participatius en 2 sessions obertes per a tothom els dies 2 i 13 de maig al centre social Sant Vicent (c/ Garcia Ordoñez, 8). El dimarts 2 de maig a les 19:00 de la vesprada es celebrarà el Taller I de Diagnosi col·laborativa de la situació del municipi, on tots els assistents podran compartir la seua visió d’Oliva. El dissabte 13 de maig a les 10:00 del matí al mateix centre social Sant Vicent tindrà lloc una sessió de participació on els assistents tindran l’oportunitat de compartir les seues propostes per a millorar la ciutat i prioritzar quines de totes les propostes que sorgeixen són més urgents.

S’anima a tota la gent a que acudisca a les dos jornades obertes i participe de l’enquesta online per poder comptar dins de l’estratègia amb el punt de vista del màxim de persones possible. Tota la informació relativa a aquest procés de participació i a la convocatòria dels Fons Europeus disponible a la pàgina web www.edusioliva.particip.es i al facebook de l’Ajuntament d’Oliva (@AjuntamentOliva)

ENQUESTA ONLINE 

www.edusioliva.particip.es

Disponible del 18 d’abril al 30 de maig

TALLER I – Diagnosi d’Oliva

2 de maig – 19:00 (Dimarts)

Centre social Sant Vicent (c/ Garcia Ordoñez, 8)

TALLER II – Propostes + Priorització

13 de maig – 10:00 (Dissabte)

Centre social Sant Vicent (c/ Garcia Ordoñez, 8)