Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva i l’ETSICCP de la Universitat Politècnica de València coorganitzen una jornada dedicada a la millora de la governança del risc d’inundació

Dimecres, 10 de maig, va tenir lloc la jornada “Reptes actuals en la governança del risc d’inundació” organitzada per l’ETSICCP de la UPV (Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports) i l’Ajuntament d’Oliva, amb motiu de la XXIII Edició de la SICMA (Setmana de l’Enginyeria Civil).

La jornada va servir per posar en comú diferents actuacions en matèria de gestió del risc d’inundació que s’han articulat en els últims anys de les diferents administracions i organismes implicats en la gestió del risc d’inundació, així com els principals reptes als quals s’enfronta la societat en aquest àmbit.

L’obertura va ser realitzada per diferents representants institucionals entre els quals hi havia el subdirector de Relacions Institucionals de la ETSICCP, Luis Pallarés; el subdirector general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Vicente Doménech; Manuela Roldán, en representació de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la GVA, l’alcalde d’Oliva, David González; i Félix Francès, director de l’IIAMA (Instituto Universitario de Investigación de Ingenieria del Agua y Medio Ambiente).

La jornada va comptar amb dos blocs de debat:

El primer baix el lema, “Reptes en la gestió del risc d’inundació” que va ser moderat per l’investigador del IIAMA, D. Ignacio Escuder. En aquesta primera taula de debat van participar D. Jeroni Banyuls, tècnic de la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge; Immaculada March, del Centre Autonòmic de Coordinació d’Emergències, i la investigadora de l’IIAMA, Sra. Jessica Castillo.

El segon bloc, “Experiències en la gestió del risc d’inundació”, també moderat pel professor Escuder, va comptar amb la intervenció del Juan Ramón Porta, tècnic del departament d’urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva, i la Sra. Sara Perales, Green Blue Management.

Durant aquest segon bloc es van presentar les actuacions per a la reducció del risc d’inundacions dutes a terme a Oliva, que han inclòs, entre d’altres, les obres de laminació i millora del drenatge de la Rambla de la Gallinera, l’elaboració d’una cartografia pròpia amb major nivell de detall que la de la Comunitat Valenciana, o l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions (PAMRI), homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana al juny de 2016. Aquest Pla va incorporar els resultats i conclusions d’una estimació quantitativa i completa del risc d’inundació per al municipi.

Les inundacions a la Comunitat Valenciana

Les inundacions a la Comunitat Valenciana constitueixen el risc natural i induït que major nombre de danys, tant en vides humanes com en béns, ha causat al llarg de la història. Conscient d’això, el 28 de gener de 2003 el Consell va ser pioner a tot l’Estat Espanyol i va aprovar el PATRICOVA (Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana), que ha estat durant aquests últims anys un instrument bàsic per a la gestió del territori de la Comunitat Valenciana, amb més de 1.500 expedients tramitats amb relació a aquest risc, corresponents a una superfície total de gairebé 300.000 hectàrees.

El PATRICOVA va estar actualitzat en 2015 pel Decret 201/2015 de 29 d’octubre. En el seu moment, dit Pla es va elaborar en absència d’altres instruments de gestió del risc d’inundacions a la Comunitat Valenciana i a l’Estat Espanyol. En el seu contingut van ser incloses tant actuacions denominades estructurals, relacionades amb l’execució d’obra civil de protecció enfront del risc, com les no estructurals, o preventives, derivades bàsicament de la planificació dels usos del sòl per evitar la implantació d’usos i activitats en zones amb perillositat d’inundació.