Salta al contingut

Premsa

Nota informativa sobre les formigues voladores

Imma Ibiza, regidora de Salut Pública, davant l’alarma social sobre les formigues voladores, informa: Les formigues voladores són espècies que han basat la seua evolució en mecanismes d’adaptació oportunistes. Així, per tal de sobreviure, els insectes aprofiten determinades condicions favorables que es donen en un moment determinat per tal de reproduir-se massivament. Aquestes condicions són fonamentalment temperatura, humitat, precipitacions, disponibilitat d’aliment, etc. Per aquesta raó, és durant la primavera que moltes espècies d’insectes proliferen i apareixen en grans quantitats. També apareixen altres adaptacions entre les quals destaquen la possibilitat de volar.

En aquestes últimes setmanes molts han estat els insectes voladors que s’han pogut albirar en pobles i ciutats, encara que això no vol dir que tots aquest siguen picadors com els mosquits ni tampoc perjudicials per a la salut.

Les formigues després d’episodis puntuals de pluja en primavera, fan apareixen fases alades sexuades que afloren massivament des dels formiguers durant les hores finals del dia, formant nuvolades dels anomenats “vols nupcials” on aquesta espècie es reprodueix i cauen del cel per formar nous nius. Aquest cicle evolutiu sol durar entre 10 i 15 dies i no és perjudicial per a la salut.

També s’han produït fases alades de plagues fitosanitàries que afecten a l’arbrat en general, algunes d’elles com els pugons, apareixes en parcs i jardins públics i s’apeguen a la roba.

Un altre grup d’insectes que proliferen en  aquests mesos són el quironòmids, dípters voladors formats per una gran quantitat d’espècies que apareixen massivament dels fangs de bases, rius, sèquies, etc. Les seus fases adultes són voladores i formen durant esta època eixes nuvolades que al final de la vesprada observem passejant.

Totes aquestes espècies d’insectes que ara poden trobar-se volant són inofensives i per descomptat no són mosquits picadors encara que la gent en general els confon. Per altra banda i com ja hem dit, el seu cicle de reproducció és molt curt, apenes dura uns 10 o 15 dies i desapareixen, són cicles regulats per la mateixa natura on l’ésser humà poc té a dir o fer.