Salta al contingut

Premsa

El BOE publica el «Document per a la Informació Pública d’Expropiacions i Indemnitzacions» de la connexió Sud d’Oliva de la Variant de la Safor

Es tracta d’un tràmit previ a l’aprovació del Projecte de Construcció. En total, el nombre de propietats i béns afectats puja a 145, com a conseqüència del nou traçat aprovat

El passat 10 de juny, el BOE va publicar la resolució del Ministre de Foment d’aprovació definitiva del Projecte de Traçat «Connexió Sud d’Oliva. Fase 1 de la Variant de la Safor». L’esmentat projecte de traçat ha incorporat modificacions respecte al traçat inicial de la Variant Sud, aprovat en el seu dia, com a resultat de la necessitat de projectar el nou enllaç amb l’AP-7, i com a resultat de les indicacions de diferents organismes en el procés de consultes ambientals.

És per això que, com a pas previ a l’aprovació del Projecte de Construcció, el Ministeri ha tornat a sotmetre el «Documento para la Información Pública de Expropiaciones e Indemnizaciones» del Projecte de Construcció a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent a la publicació en el BOE, del Butlletí Oficial de la Província de València, i d’un diari de tirada provincial.

El Projecte de Traçat, amb l’ampliació de les expropiacions, es podrà consultar en dies i hores d’oficina, a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, amb seu en C / Joaquín Ballester, 39, planta tercera, al mateix Ajuntament d’Oliva, i a la pàgina web del Ministeri de Foment http://mfom.es/participacion-publica

L’alcalde David González ha tornat a destacar, una vegada més, el treball conjunt i persistent que s’està fent des de l’Ajuntament d’Oliva, de manera coordinada amb la Delegació de Govern, per fer que l’expedient avance com més ràpidament millor. Igualment, l’alcalde ha declarat que continuarà treballant sense descans perquè el projecte constructiu siga una realitat abans que finalitze 2017, i els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 compten amb una partida econòmica suficient per iniciar les obres de construcció.

Característiques del projecte

Compta amb un pressupost base de licitació de 28,90 milions d’euros. Segons el mateix anunci, l’objecte del projecte és executar, utilitzant l’AP7, una variant de l’actual travessia de la carretera N332 d’Oliva. Consta d’una carretera bidireccional de 2,6 quilòmetres, amb dos carrils de 3,50 m d’ample i vorals d’1,5 m. Està previst realitzar un enllaç tipus trompeta amb l’AP7 i un enllaç amb glorieta inferior a la connexió amb l’actual carretera N332.

Resolució de 24 de maig de 2017 del Ministre de Foment, per la qual s’aprova l’Expedient d’Informació Pública i definitivament el Projecte de Traçat “Connexió Sud d’Oliva. Fase 1 de la Variant de La Safor”.