Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva inicia els treballs de pintura vial de manera ininterrompuda 

Els primers treballs es duran a terme al voltant dels centres escolars i posteriorment continuaran per la resta del nucli urbà en els eixos d’articulació principals.

L’alcaldia adjudica el contracte menor de treballs de pintura vial per un valor total de 21.780 euros, a la mercantil Onieva Señalizaciones S.A., que ha presentat la millor oferta econòmica, i té previst fer el mateix amb la senyalització vertical.

L’Ajuntament d’Oliva iniciarà els treballs de pintura vial en la matinada del dilluns 28 d’agost. En primer lloc, es procedirà a pintar l’entorn dels centres escolars, començant pel CEIP Lluís Vives i L’Hort de Palau i posteriorment  la resta. En acabant, els treballs continuaran ininterrompudament a les vies d’articulació principals del nucli urbà i els seus entorns.

Els treballs seran executats baix les directrius de la Policia Local per la mercantil Onieva Señalizaciones S.A., que ha estat adjudicatària del contracte menor de prestacions de serveis de senyalització horitzontal per un valor total de 21.780 euros, per ser l’oferta més econòmica.

Pel que fa a la senyalització vertical (senyals), igual que en el cas anterior, l’alcaldia té previst adjudicar en els pròxims dies un contracte menor de prestació de serveis per al subministrament i col·locació i reposició de senyals.

L’adjudicació dels contractes esmentats és possible gràcies al Pressupost Municipal de 2017, ja que per primera vegada preveu una partida econòmica anomenada “Ordenació del trànsit”, lligada directament a Policia Local, amb l’objectiu de donar continuïtat als treballs de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical, i anar recuperant progressivament un estat òptim a tota la ciutat, que ha vingut sent insuficient al llarg dels últims anys.