Salta al contingut

Premsa

Obert termini presentació ofertes adjudicació complexe poliesportiu municipal

El regidor d’Esports, Blai Peiró, informa que ja està publicat el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació de la concessió administrativa de diversos serveis en la Piscina Climatitzada Municipal i altres instal·lacions.

El 23 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord d’aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions tècniques particulars per a l’adjudicació de la concessió administrativa de diversos serveis en la piscina climatitzada municipal i altres serveis, i la publicació de l’obertura del procediment d’adjudicació s’ha realitzat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 238 del 14-XII-2017.

Mitjançant un procediment d’adjudicació OBERT i de tramitació ORDINÀRIA, es pretén adjudicar, per a un termini de 6 ANYS, el següent:

-Servei de manteniment diari de totes les instal·lacions que conformen el Complex Poliesportiu Cobert (piscina coberta climatitzada, pavelló multiusos cobert, sala de musculació i sales annexes).

– Servei de neteja de totes aquestes instal·lacions, a més del manteniment i la neteja diària, en època estival, de les Piscines descobertes.

– Servei de control d’accessos a aquestes instal·lacions.

– Servei de salvament i socorrisme.

– Servei de manteniment i conservació de les instal·lacions.

-Serveis d’organització, programació i ensenyament d’activitats en sec i aquàtiques.

El termini natural de presentació d’ofertes, que s’hauran d’efectuar per Registre d’Entrada, és de 30 dies naturals; és a dir, acabarà el dia 15 de gener de 2018, per ser el dia 14 diumenge.

Per a obtenir més informació s’ha de consultar el BOPV núm. 238, 14-XII-2017, pàgina 21; o informar-se en el Departament de Contractació Administrativa de l’Ajuntament d’Oliva (tel. 96 285 02 50 ext. 548-550) o per correu en: contratacionfomento.oliva@cv.gva.es.