Salta al contingut

Premsa

Oliva inicia la campanya contra la mosca del mediterrani 2018

Des de la Regidoria d’Agricultura, que dirigeix Gabriel Oltra, del Grup Projecte Oliva, s’informa que ja s’ha iniciat la campanya del parament de trampes massiu contra la mosca del mediterrani.

La campanya contra la mosca del mediterrani 2018 ja ha començat. Com cada any, des de la Conselleria d’Agricultura es facilitarà el 50% de les trampes amb Deltametrina per a les varietats extra primerenques.

Per tal d’unir-se a la Campanya 2018, l’agricultor interessat haurà de presentar la sol·licitud d’acollida; es podrà incriure al Magatzem Municipal o a l’Ajuntament d’Oliva, o bé telefonant al 673 22 88 65 o enviant un correu electrònic a agriculturaoliva@gmail.com.

En el moment de comunicar el seu compromís d’acollir-se a aquesta campanya haurà de facilitar les següents dades:

– Nom, cognoms i DNI dels sol·licitant.

– Terme municipal, núm. de polígon, parcel·la i recinte Sigpac.

– Superfície de la parcel·la (en hectàrees).

– Espècie i varietat. (Recordar que la campanya s’adreça a les varietats extra primerenques de cítrics).

En cas que un professional de l’agricultura sol·licite les trampes per a una explotació agrària per a la qual treballa, haurà d’acreditar que disposa de l’autorització de la persona jurídica o titular de l’explotació per a la qual ho sol·licita; a més, en compliment del RD 1311/2012, s’ha de tindre el carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris.

El termini per a sol·licitar l’adhesió a la campanya contra la mosca del mediterrani 2018 finalitzarà el 2 de juliol.

Finalitzat aquest període d’inscripció, el repartiment de les trampes en el Magatzem Municipal, s’iniciarà entre juliol i agost (no s’ha pogut confirmar encara des de conselleria la data exacta). Des de l’Ajuntament d’Oliva s’informarà de la data exacta per retirar les trampes que corresponen a cada sol·licitant.

Segons els paràmetres establerts per la Conselleria d’Agricultura, corresponen, per cada hectàrea de terreny, un total de 25 trampes, per tal que la campanya contra la mosca del mediterrani resulte efectiva, de les quals, el 50% les haurà de comprar el propietari de la parcel·la, per tal de poder participar en la campanya en què la conselleria lliurarà l’altre 50% a aquell agricultor que s’haja inscrit prèviament.

És important recordar que:

– En el moment de recollir les trampes que corresponguen a cada agricultor segons l’extensió de terreny, s’ha de portar al Magatzem Municipal, lloc on es recolliran, la factura que acredite que s’ha comprat el 50% de les trampes. Si algun agricultor té dubte sobre la quantitat de trampes que li corresponen i quantes n’ha de comprar, pot telefonar al 673 22 88 65, en horari de 10 h a 14 h, de dilluns a divendres.

– Les marques de mosquers autoritzats són: CERATIPACK (Núm. registre ES-00042), DECIS TRAP (Núm. registre ES-00041) i MAGNED MED  (Núm. registre 25.520).

– En cas que les trampes adquirides siguen líquides, s’hauran d’adquirir 30 litres per hectàrea de terreny, amb l’única marca de producte vàlida: CERA-TRAP (Núm. registre 24.937).

Tots els propietaris han de saber que l’acceptació de les trampes suposa que les parcel·les poden ser objecte d’inspecció per part de la Conselleria d’Agricultura, per verificar el compliment de les condicions de la Campanya 2018.