Salta al contingut

Premsa

L’EPSAR executa obres de millora en les depuradores d’Oliva Nova

A estes obres de millora s’afegeixen les de l’EDAR de Sant Fernando, previstes en la nova concessió de l’explotació.

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Generalitat Valenciana (EPSAR) com a òrgan encarregat de la gestió de l’Estació de Depuració (EDAR) de Sant Fernando i de les estacions de depuració d’Oliva Nova, està executant estos dies obres de millora en les 7 depuradores de dimensions reduïdes de la zona d’Oliva Nova.

L’EDAR del Camping San Fernando assumeix els abocaments de la zona sud del terme municipal a excepció de la Urbanització OLIVA NOVA, dotada de sistema de depuració propi.

L’EPSAR està realitzant les dites obres de millora a través de l’empresa Global Omnium. Fonamentalment, consisteixen en:

  • La instal·lació de noves reixes que reduiran considerablement el pas de residus a etapes posteriors de depuració, tot millorant el rendiment de les depuradores.

  • Instal·lació de noves arquetes de repartiment entre els desengreixadors i els reactors biològics, amb noves tuberies i amb un sistema de millora del repartiment de cabdals.

  • Construcció de soleres de formigó en les arquetes de repartiment, de manera que s’aconseguisquen pendents descendents en direcció al reactor, per tal d’evitar que l’aigua s’estanque i genere mals olors i focus d’insalubritat.

  • Retirada i transport de fangs estancats a abocador autoritzat de reciclatge.

Al llarg dels últims mesos, l’alcalde d’Oliva i la regidora del Cicel Integral de l’Aigua, han vingut mantenint converses amb el gerent de l’EPSAR per tal de sol·licitar millores en les depuradores que gestiona l’organisme dependent de la Generalitat Valenciana. De fet, a principis de setembre està prevista la visita del mateix gerent, acompanyat per l’equip tècnic, per comprovar in situ les millores realitzades i d’altres que està previst escometre.