Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva inicia les obres de rehabilitació del col·lector del carrer Comte d’Oliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El col·lector presenta trams amb un important grau de deteriorament amb fissures i esquerdes que s’han de reparar.

Les obres començaran dilluns, 3 de setembre, tenen una durada prevista d’una setmana i un cost total de 56 mil euros que són finançats íntegrament per la Diputació de València.

El col·lector d’aigües residuals del carrer Comte d’Oliva requereix una actuació de reparació perquè presenta fissures i esquerdes en diversos trams dels 224 metres de longitud. Dites fissures van ser detectades amb detall al llarg de les obres de regeneració urbana del mateix carrer, en 2016. En aquell moment, la reparació no va poder realitzar-se per no formar part del projecte, tot i que sí que es van poder dur a terme els treballs de renovació dels pous de registre del col·lector, a càrrec de determinades partides prescindibles, sense els quals no es podria escometre en l’actualitat la reparació interna d’aquest.

Pel que fa al sistema de reparació, els serveis tècnics municipals han optat per un mètode innovador que consisteix a fabricar un tub nou des del mateix conducte de col·lector. Així doncs, s’inserta una mànega d’una resina especial de les mateixes dimensions que la canonada. La mànega va extenent-se pel col·lector a través d’aigua calenta a pressió, amb una maquinària especial, de manera que en assecar-se i gelar-se s’obté un nou tub estructural estanc i de gran resistència.

Per dur a terme aquesta nova instal·lació és necessari que el col·lector es trobe net i sec, és per això que prèviament es durà a terme una neteja del mateix i, mentre duren els treballs de cadascun dels trams, les aportacions seran desviades mitjançant sistemes de bypass i les unions dels domicilis seran inutilitzades temporalment.

Al remat, s’aconseguirà un nou tub estructural sense fissures; una millora de la capacitat hidràulica gràcies a la rugositat del material emprat; una nova conducció contínua, lliure de sediments i sense juntes entre trams de tub i amb una estanquitat total.

Les obres començaran dilluns, 3 de setembre, tenen un termini d’execució previst d’una setmana i un cost total de 56 mil euros, finançats íntegrament per la Diputació de València, a través del programa anomenat Plans Operatius Locals.