Salta al contingut

Premsa

S’acaben les obres de canalització i recollida d’aigües pluvials en el nucli antic i zona final del carrer del Barranc a Oliva

L’Ajuntament d’Oliva informa que les obres del carrer del Barranc estan arribant al final; el carrer ja s’ha obert al públic i estan finalitzant les que afecten la Raconada d’Alonso; unes obres de millora de recollida d’aigües pluvials que en període de pluges torrencials ocasionaven molts problemes de desbordaments i que es traslladaven a l’eixample de la part baixa de la població.

La confluència dels carrers del Barranc i la Raconada d’Alonso, ha sigut sempre un punt de recollida d’aigües que provenen de la part alta d’Oliva i un dels punts de drenatge natural i recollida d’aigües superficials de la zona alta que vertebren dues conques, la zona del Raval-Nucli Antic- muntanya de Santa Anna i la zona del Pinet-Muntanya de la Creu. Esta zona, en període de pluges torrencials, pot omplir d’aigua el carrer del Barranc a causa del pendent que tenen els vials de la part alta d’Oliva i que desemboquen a gran velocitat en la Raconada d’Alonso.

Després dels últims períodes de pluja a Oliva, la instal·lació del desaigüe ha resultat clarament insuficient i s’hi ha visualitat, en les pluges dels darrers anys, que el punt de recollida de les aigües de pluvials en Raconada d’Alonso era insuficient.

L’obra s’emmarca dins de les subvencions dels Plans Provincials d’Obres i Serveis 2017 (PPOS) de la Diputació de València, amb un cost de 39.395 €.

La solució adoptada per la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua ha consistit en el redimensionament i implementació de la xarxa de col·lectors, reixes de desaigüe i arquetes. És una estructura que té molta més capacitat de recollida d’aigües i que elimina els escalons que hi havia i amplia el sistema de comportes que hi ha actualment.

Les obres també han millorat els punts d’accessibilitat entre la Raconada d’Alonso i el carrer del  Barranc, la rampa s’ha ampliat per a complir amb la normativa i s’ha canviat la barana.

Treballs realitzats:

-Substitució de les canalitzacions per altres de major mida i la col·locació de nous col·lectors.
-Retirada dels escalons, substitució i ampliació de la comporta oxidada i de la barana del pas accessible.
-La xarxa de sanejament també millora, s’amplien els col·lectors i se’n posen de nous. Les dimensions dels nous col·lectors són de 315 i 400 mm de diàmetre.
-Es redimensiona la comporta de recollida d’aigües que passa de 0,43 x 0,43 cm a 0,63 x 0,63 cm.
-Es milloren totes les connexions als pous de sanejament.
-Es reparen els paviments, asfalt, voreres que són objecte d’este projecte.
-I altres.