Salta al contingut

Premsa

L’alcalde demana per escrit al Ministre de Foment la licitació de les obres de la Connexió Sud d’Oliva

David González, en nom de la corporació municipal, ha enviat una carta al Ministre de Foment per recordar-li l’avançat estat de la tramitació del projecte «Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor».

Després d’arribar al final de la tramitació administrativa, l’impuls definitiu per fer realitat l’inici de les obres és una qüestió de voluntat política.

En la carta s’expliciten els pocs passos que queden a seguir per materialitzar la Variant Sud d’Oliva. Entre els quals es troben, en primer lloc, l’aprovació del Projecte Constructiu, que està elaborat des de fa mesos per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, remesa per a la seua aprovació a la Direcció General de Carreteres, i compta amb tots els informes favorables. En segon lloc, continuar amb el procediment d’expropiació dels terrenys, que ja s’ha iniciat amb la publicació de la relació de béns a expropiar. I per últim, la partida econòmica en els Pressupostos Generals de l’Estat.

Prèviament, en la primera part de la missiva, tracta de l’extens històric administratiu, que es remunta a l’any 2008 amb la publicació de l’Estudi Informatiu del projecte de traçat fins a l’estat actual. En el qual s’específica tota l’evolució de les tramitacions, els contratemps que han anat ajornant la seua construcció i les accions que s’han fet des de les diverses institucions, en especial des de l’Ajuntament d’Oliva.

A més, cal destacar que l’objectiu del projecte té com a finalitat descongestionar el trànsit generat pel pas de la carretera nacional pel nucli urbà; i també esmenar el greuge que suposa per als veïns d’Oliva, quant al perill a què s’exposen, i la contaminació de CO2 i acústica que han de suportar.

Així, amb la bona voluntat perquè el projecte de la Connexió Sud d’Oliva arribe a materialitzar-se com més prompte millor, l’alcalde queda a l’espera de la resposta.