Salta al contingut

Premsa

Continuen les obres de reforma del col·lector de residuals del carrer de Roger de Llúria i del Cavallet de Mar a la platja

S’inicien també els treballs de neteja d’embornals i col·lectors de Cavallet de Mar i de Comarca de la Marina.

 

Aquestes actuacions es van iniciar fa dues setmanes, amb la reparació de part del col·lector d’aigües residuals del Carrer Roger de Llúria. El col·lector reparat, construït en l’any 1972, recull les aigües de les escomeses dels habitatges. Aquesta infraestructura s’ha vist danyada pel pas del temps, per les múltiples inundacions que ha vingut patint el bari Marítim de la Platja d’Oliva i per estar submergida dins de l’aigua que puja del nivell freàtic durant llargs períodes al llarg dels anys.

Segons ha assenyalat la regidora del Cicle Integral de l’aigua, Imma Ibiza, en aquesta obra s’han canviat 51 metres de canonada, s’han fet dos pous nous, s’han reformat dos pous antics, i s’han canviat 4 arquetes (registre) de connexió entre les escomeses particulars i la canonada de residuals.

Per altra banda també s’està treballant en la instal·lació d’una arqueta que connecta la canonada de residuals que passa per Cavallet de Mar amb el col·lector principal que passa per Via Ronda.

La connexió entre les canonades dels carrers i els col·lectors principals (aquells que connecten directament amb la depuradora), en general, són infraestructures que estan mal resoltes. Aquest és el cas de Cavallet de Mar amb Via de Ronda. L’obra que s’està fent millorarà molt el corrent de l’aigua en períodes de pluja torrencial.

També s’han iniciat els treballs de neteja d’embornals i neteja de col·lectors de tota la zona entre Comarca de la Marina, Cavallet de Mar i Via de Ronda. Cal recordar que aquesta zona és una de les més afectades cada vegada que Oliva pateix episodis de pluges torrencials.

Amb tots aquests treballs es pretén millorar la problemàtica d’inundabilitat del Barri Marítim d’Oliva, però queden pendent de resoldre problemes molt més ambiciosos, com ara fer realment una xarxa separativa de recollida d’aigües en tot el municipi i desviar tota l’aigua de pluvials a drenatges naturals, i l’aigua de residuals a la depuradora. En aquest projecte de millora de tota la xarxa de col·lectors també s’està treballant i esperem aviat tindre el pla director de col·lectors i una planificació d’execució per als pròxims anys.