Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva aconsegueix una subvenció de 5.200 € per a la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF)

Oliva inicia el procediment per contractar la redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) i el Pla d’Emergències contra incendis.

El terme municipal d’Oliva té una extensió de 5.961 hectàrees (ha), de les quals 1.664 són forestals, segons el Pla d’Ordenació de Recursos Forestals de la Demarcació de Polinyà del Xúquer-Alzira, incloent-hi la superfície local del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Aquests terrenys forestals estan classificats d’alt risc, mitjançant la Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, declaració que, d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, determina que, les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori han de redactar Plans Locals de Prevenció d’Incendis per als seus respectius termes municipals.

Oliva es va acollir a les subvencions convocades per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, destinades a la redacció d’un PLPIF, i finalment ha estat beneficiària amb una quantitat de 5.200 €, per Resolució de 5 d’octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals. En el barem s’ha computat, entre altres, als municipis amb una extensió de menys de 2.000 ha forestals en el seu terme municipal.

L’alcalde, David González, destaca la importància de tindre aquest document aprovat; així i tot, la responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliva en un tema tant complex i d’alt risc per al nostre municipi com són els incendis, va més enllà i Oliva també elaborarà el Pla de Prevenció contra incendis. Tots dos es contractaran alhora, i el pressupost que en aquest moment es planteja és:

  • Estudi i redacció del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals en el terme municipal d’Oliva ………………………… 5.371,90 € + IVA
  • Estudi i redacció del Pla d’Actuació Municipal front al risc d’incendis forestals del terme municipal d’Oliva………………….2.000 00 € + IVA

En total, aproximadament 9.000 €, dels quals 5.200 € estaran subvencionats i al voltant de 3.700 € seran d’aportació municipal.