Salta al contingut

Premsa

Les platges d’Oliva renoven els certificats de Qualitat Turística i Gestió Ambiental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Les platges de Pau Pi, de l’Aigua Blanca i de l’Aigua Morta tornen a obtindre la “Q” de QUALITAT TURÍSTICA, certificat atorgat per l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística de España) que garanteix l’aplicació de tots els requisits necessaris tant per a assegurar la seua conservació com per a oferir als usuaris, la màxima satisfacció en l’ús i gaudi de les platges durant tot l’any.

 

  • Per la seua banda, les platges de Terranova, de Rabdells i de Les Deveses han renovat el certificat de qualitat ISO 14001, una norma de caràcter internacional que estableix un sistema de gestió ambiental efectiu.

 

  • Així mateix, es manté el guardó de Bandera Blava en quatre de les nostres platges: Terra Nova (Burguera), Pau Pi, l’Aigua Blanca (urbana) i l’Aigua Morta

 

Oliva té una longitud de línia de costa d’aproximadament nou quilòmetres (8.800 metres) en la qual se situen les sis platges del municipi: Terra Nova, Pau Pi, Aigua Blanca, Rabdells, Aigua Morta i Les Deveses, platges que, després de les auditories externes realitzades en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, han mantingut els guardons de qualitat turística i gestió ambiental que avalen la bona gestió de les seues platges i serveis, posant especial atenció a les necessitats dels seus usuaris.

Des de 2006, Turisme Comunitat Valenciana ha inclós totes les platges d’Oliva en el Club Qualitur que reconeix l’esforç d’aquelles entitats i organisme que dins de l’àmbit turístic han treballat en la millora de la qualitat. A més, en 2007 es va augmentar el nombre de platges amb certificació “Q” amb el certificat de les platges de Pau Pi i de l’Aigua Morta.

Les certificacions de qualitat i gestió s’han mantingut des de la seua implantació, i es renoven ara tots els certificats de qualitat que posseeixen les nostres platges, i en destaquem la “Q” de qualitat turística de les platges de Pau Pi, de l´Aigua Blanca i de l’Aigua Morta i el certificat de qualitat ISO 14001 de les platges de Terranova, de Rabdells i de Les Deveses.

 

La Marca “Q” de Qualitat Turística a les platges d’Oliva

La norma coneguda com a Marca “Q” de Qualitat Turística és un certificat atorgat per l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) a aquelles platges que compleixen uns nivells de qualitat en els serveis que presten als seus usuaris, mesures de seguretat i higiene i altres tendents a minimitzar l’impacte que genera l’activitat turística sobre el litoral.

La Marca de Qualitat “Q” compleix amb una sèrie de característiques que aporten prestigi, diferenciació, fiabilitat i rigor a les platges certificades. De fet les platges de Pau Pi, de l’Aigua Blanca i de l’Aigua Morta disposen d’un Sistema de Gestió de platges que abasta a totes les activitats que s’hi realitzen, tant per a assegurar la seua conservació com per a oferir als usuaris (ciutadans i visitants), la màxima satisfacció en l’ús i gaudi de les platges, un sistema que s’aplica durant tot l’any.

Els requisits de la norma són aplicables a tots els serveis o diferents col·lectius que actuen directa o indirectament a les platges objecte de certificació, entre els quals destaquen el servei de neteja i manteniment, residus sòlids, servei de vigilància, salvament i socorrisme i primers auxilis, Policia Local i, fins i tot, instal·lacions temporals, esdeveniments i qualsevol activitat que puga realitzar-se sobre les platges.

 

Les dunes i l’ISO 14001

Les dunes són una de les principals característiques del litoral del municipi, així com un sistema viu en constant moviment. El manteniment de la singularitat d’aquest entorn és cada dia més important, per la qual cosa cal aplicar criteris de gestió basats en la satisfacció de les expectatives dels seus usuaris i la minimització dels impactes ambientals que l’activitat turística genera en l’entorn natural.

La norma UNE-EN-ISO 14001 tenen caràcter internacional i descriuen com establir un sistema de gestió ambiental efectiu. El manteniment dels certificats en totes les platges d’Oliva garanteix l’aplicació de criteris de gestió que garantisquen la compatibilitat dels usos turístics amb la conservació de l’entorn.

Per al manteniment dels certificats del sistema de gestió de platges s’ha obtingut l’informe favorable de les auditories externes acreditada per part de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENACA), i s’ha comptat per a la seua realització amb la col·laboració econòmica de Turisme Comunitat Valenciana.

El Departament de Platges de l’Ajuntament d’Oliva que dirigeix Mireia Morera ha mostrat la satisfacció per aquesta renovació dels certificats de qualitat ja que “avalen tot el treball que s’està realitzant per mantindre i millorar els serveis amb qualitat, professionalitat i seguretat per a tots els usuaris al llarg de tot l’any.”

A més, Morera ha afegit que “el resultat de les auditories ens animen a continuar esforçant-nos a complir tots els requisits exigits tant des de la part institucional com des del sector privat que cada dia es professionalitza més.”