Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva es congratula per l’acord assolit entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per avançar en el desenvolupament dels accessos a l’AP-7

Principalment pel que fa a l’anunci de licitar, en 2019, les obres del denominat enllaç sud d’Oliva (la Safor)

Hui divendres, 30 de novembre, la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, i el secretari general d’Infraestructures han anunciat, entre altres coses, que el Govern central licitarà en 2019 les obres de dos dels accessos a l’AP-7: el d’Ulldecona-Vinaròs i l’enllaç sud d’Oliva.

Una notícia esperada des de fa molt de temps, atés que han estat moltes les gestions realitzades per tal de poder arribar a este punt. I, sobretot, pel greu problema que suposa el pas de la N-332 per dins la ciutat d’Oliva. Una situació que afecta negativament tant a la ciutadania olivera com a la resta de ciutadans i ciutadanes dels voltants.

La N-332 parteix Oliva en dos, i per ella creuen cada dia milers de vehicles que col·lapsen el tràfic en totes direccions, provocant nivells de contaminació que sobrepassen els límits tolerables i permesos legalment (CO2, soroll, etc.), transporten mercaderies perilloses, etc. La qual cosa comporta una degradació de la salut i la qualitat de vida de les persones, així com de la seua integritat física.

Històric de tramitació i de les gestions dutes a terme en els darrers anys

El 10 de juliol de 2013, una delegació formada pels alcaldes d’Oliva, Bellreguard, Alqueria de la Comtessa i Palmera, i els portaveus de tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Oliva, es va reunir a Madrid amb el Secretari General d’Infraestructures, Manuel Niño, i el Director General de Carreteres, Jorge Urrecho. En eixa reunió va començar a plantejar-se la possibilitat de l’enllaç sud del nucli urbà d’Oliva (entre la N-332 i l’AP-7), que permetria desviar tot el tràfic, i que podria donar solució a problemes d’accés tant a les platges com als polígons industrials del sud d’Oliva.

El 22 de març de 2014 va tindre lloc una segona reunió, en la qual els representants del Govern de l’Estat van manifestar que optaven preferentment per una solució similar a l’adoptada a Sagunt, manifestant que en un termini de dos anys es construiria el referit enllaç sud.

El 19 de desembre de 2014 es va aprovar provisionalment el projecte de traçat de la “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor”,[1]amb un pressupost base de licitació de 28,90 milions d’euros (BOE 17-01-2015).

El 27 d’octubre de 2015 es va celebrar una tercera reunió entre els representants de l’Ajuntament d’Oliva i els representants del Ministeri de Foment, on es va assegurar que la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del MAGRAMA havia sol·licitat davant l’òrgan ambiental l’inici del procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental simplificat (equivalent a la via d’urgència).[2]

A finals de maig de 2016, després de molta insistència, les diferents direccions generals de la GVA van emetre els seus informes en resposta a les consultes ambientals del MAGRAMA.

En el BOE de 25 d’abril de 2017 es va publicar la resolució favorable de l’Informe d’Impacte Ambiental. A partir d’eixe moment, el Ministeri de Foment disposa de 4 anys, com a màxim, per a iniciar les obres (art. 47.4, Cap. II, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre). En cas contrari, tots els tràmits ambientals s’haurien d’iniciar de nou.

En el BOE de 10 de juny de 2017 es va publicar l’aprovació definitiva del Projecte de Traçat de la Connexió Sud d’Oliva de la Variant de la Safor.

Només restava per redactar i aprovar el Projecte Constructiu, el qual fa temps que havia estat elaborat per la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana, i remés a la Direcció General de Carreteres per a la seua aprovació (aprovació que no s’ha de sotmetre a informació pública, i que no convenia dur a terme fins a l’inici de l’expedient de licitació de les obres, perquè no començaren a generar-se drets d’indemnització de les expropiacions).

[1]L’objecte del projecte era executar, utilitzant l’AP-7, una variant de l’actual travessia de la N-332 d’Oliva, realitzant un enllaç amb l’AP-7 i un enllaç amb glorieta inferior a la connexió amb l’actual carretera N-332.
[2]En efecte, en data 13 d’octubre de 2015 es va sol·licitar la referida via simplificada, la qual podia reduir els terminis a la meitat, sempre que les diferents administracions consultades (principalment conselleries de la Generalitat Valenciana), emeteren els seus informes dins del termini establit de 30 dies hàbils.