Salta al contingut

Premsa

La Regidoria de Participació Ciutadana reparteix 15.000 € en subvencions a associacions i entitats de Participació Ciutadana

Les ajudes s’han repartit entre huit entitats, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb allò establert a les bases de convocatòria

La Comissió de Baremació fou l’encarregada de realitzar el repartiment equitatiu, de forma objectiva

 

La Comissió Informativa de Serveis Socioculturals ha aprovat la proposta presentada per la regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Pastor, per al repartiment equitatiu de 15.000 € entre les associacions i entitats que tenen com a finalitat la Participació Ciutadana.

Ha sigut el primer exercici en què s’han aplicat les bases de convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana en règim de concurrència competitiva, significant açò que, d’entre les associacions i entitats que van presentar la sol·licitud per tal d’optar a les ajudes s’ha procedit a aplicar un barem objectiu per fer el repartiment de les quantitats econòmiques, i s’ha fugit de l’arbitri de la voluntat política.

Així doncs, es van presentar un total de vuit entitats i s’han valorat, en Comissió de Baremació, el seu nombre de socis, les activitats realitzades durant l’any, la seua repercussió social i les aportacions i millores en la dinamització dels barris, entre d’altres.

D’aquesta forma, el repartiment és el següent:

 

Llar de Jubilats i pensionistes d’Oliva 3.164 €
Jubilats i pensionistes de Sant Francesc 1.691 €
Ames de Cassa i Consumidores Tyrius 3.164 €
Veïns del Raval 1.001 €
Veïns Raval-Gerreria 1.582 €
Veïns Barri Sant Francesc 1.581 €
Veïns Platges d’Oliva 1.234 €
Veïns del Pinet 1.583 €
TOTAL 15.000 €

 

La regidora Yolanda Pastor: “Cal continuar treballant perquè les bases tinguen cada vegada una aplicació més transparent, i apostem per ajudar als col·lectius que treballen pel nostre poble. Vull agrair a tots els col·lectius la seua col·laboració i el seu esforç diari i desinteressat.”