Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva continua endavant amb el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia

L’Ajuntament d’Oliva continua endavant en la realització del PACE (Pacte dels alcaldes per al Clima i l’Energia), un pacte que consisteix en l’elaboració i seguiment d’una agenda per assolir els objectius de reducció dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) en un 40% per a l’any 2030 [1]. Fita d’emissions i de consum energètic marcats pels objectius de desenvolupament sostenible establerts per la unió europea per al 2030, una iniciativa que impulsa la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit local i que, l’Ajuntament d’Oliva s’hi va adherir de manera voluntària el 26 de gener de 2016.

El procés d’elaboració del PACE, que es realitzarà en diferents fases, i que està subvencionat per la Diputació de València per aquells municipis que es van acollir a la subvenció, es va iniciar al mes de febrer amb una reunió dels representants dels diferents municipis, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica a cada municipi.

En aquesta primera reunió s’han marcat les pautes per a elaborar els dos documents necessaris per a acomplir el compromís europeu i que són: a) la redacció d’un document d’inventari d’emissions de CO2 i inventari de consums energètics i b) la redacció d’un pla d’acció, document que marcarà el full de ruta per aconseguir els objectius marcats per Europa anteriorment citats.

L’empresa contractada per la Diputació és ONA Energy dedicada a la consultoria de desenvolupament de projectes ambientals, la qual serà l’encarregada de recollir tota la informació necessària que li facilitarà l’Ajuntament i redactar els dos documents, els quals finalment es pujaran a la plataforma europea.

Per a realitzar l’inventari cal tindre la informació següent:

  1. Consum energètic de les dependències municipals que més energia consumeixen.
  2. Consum energètic de l’enlluernat públic.
  3. Relació de la flota de vehicles municipal; prenent com a anys de referència el 2010 i 2015 per determinar l’evolució del consum energètic.

Al llarg dels últims anys Oliva ha fet els deures i s’han implantat dispositius i mesures que facilitaran el seguiment i la consecució dels objectius que es proposen. Oliva compta amb un Sistema d’Indicadors Energètics (SIE) que aporta molta de la informació requerida per a fer l’avaluació. S’han implantat 4 punts de recàrrega de cotxes elèctrics, la instal·lació de calderes de pèl·lets o calefacció tèrmica solar, una plataforma de seguiment i control dels vessaments controlats a rius, séquies i a la mar de les diferents depuradores.

Per altra banda, a més de l’auditoria d’emissions i consum energètic el Pacte d’Alcaldes contempla avaluar els riscs i vulnerabilitats climàtiques del municipi per desenvolupar protocols de prevenció i d’actuació enfront dels riscos climàtics i ambientals més probables en el terme d’Oliva. En aquest cas Oliva, també ha fet els deures, ja que és un dels municipis pioners en la redacció del Pla Municipal d’Actuació enfront del Risc d’Inundacions (PAMRI), també és important destacar el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) implantat des de fa anys.

A més Oliva ha seguit treballant i en fase redacció està el Pla de Cremes de Restes Agrícoles i el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) que com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) estan ja adjudicats i en fase de redacció.

Hi ha prevista una fase d’exposició pública i de participació ciutadana per contrastar i validar els esborranys del projecte.

«El PACE consisteix en una ferramenta per guiar als ajuntaments a assolir els objectius marcats, a partir de la qual, els ajuntaments deuen basar les futures polítiques de sostenibilitat energètica així com els protocols de prevenció i actuació davant de riscos climàtics. Una vegada obtingut el full de ruta, caldrà redactar un Pla Energètic i de Clima per al municipi d’Oliva.» Cita David González.

 


[1]«Les ciutats que firmen es comprometen a actuar per a recolzar la implantació de l’objectiu europeu de reducció dels gasos d’efecte hivernacle en un 40 % per a 2030 i l’adopació d’un enfocament comú per a l’impuls de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.» <https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/objetivos-y-alcance.html >