Salta al contingut

Premsa

Comencen els treballs d’exhumació de la fossa 115 de Paterna on s’espera trobar restes de 17 persones afusellades d’Oliva

L’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa comuna 115 de Paterna ha començat hui els treballs d’exhumació de la mateixa, on s’esperen trobar les restes d’afusellats durant la repressió franquista de diversos municipis de la província.

Entre els centenars de víctimes de la fossa 115 s’hi troben 17 veïns d’Oliva, segons els registres coneguts. És per això que l’alcalde, David González, juntament amb alguns familiars de les víctimes, ha volgut estar present en l’obertura de la fossa i l’inici dels treballs d’exhumació.

Els treballs estan finançats per la Diputació de València i es duran a terme per un grup d’arquitectes i arqueòlegs anomenat “Arqueantro”, baix la coordinació de l’arqueòleg Miguel Mezquida, que dóna la casualitat que és d’Oliva. La durada prevista és de 5 mesos, tot i que podrien allargar-se més temps.

Els familiars de les víctimes de la fossa 115 es van constituït en associació,  acollint-se al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre de Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució. Entre les finalitats principals de dita associació es troba la defensa, davant les administracions públiques i entitats privades, dels interessos que afecten els integrants, familiars de víctimes del franquisme enterrades sense el seu consentiment a la fossa comuna del cementeri civil de Paterna després del seu assassinat; la recuperació de les restes de les víctimes que els seus familiars així ho expressen, de forma clara i explícita, per donar-los la destinació que estimen digna i convenient, com és el seu dret; així com protegir la dignitat i la memòria de les víctimes que els seus familiars no es troben i per tant no siguen reclamades per ningú.

 

Llistat de veïns d’Oliva afusellats