Salta al contingut

Premsa

Nou vehicle destinat a senyalització viària

L’Ajuntament d’Oliva adquireix un vehicle nou que es destinarà a la senyalització viària, i n’adquirirà un altre nou per a la Policia Local.

 

L’Ajuntament d’Oliva ha adquirit un vehicle nou, que es destinarà a la senyalització viària, adscrita a Policia Local. El vehicle ha tingut un cost total de 19.311,46 euros i ha estat finançat al 100% amb fons de la Diputació de València, dins del Programa d’Actuacions Programades (PAP), per a l’any 2013.

 

A esta nova adquisició, se sumarà la d’un altre vehicle que es destinarà a la Policia Local, i també uniformitat i tranceptors (walkie-talkies), que es finançaran amb l’aportació de suplements de crèdits per valor 37.000 euros, que va aprovar el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del passat 10 de setembre.

 

Amb este suplement de crèdits, el pressupost global de la Policia Local per a 2013, incloses les despeses de personal, es fixa en 2.875.000 euros, el que suposa més del 14% de tot el Pressupost Municipal aprovat inicialment per a l’exercici 2013.

 

D’altra banda, l’ajuntament ha iniciat els treballs de reforma de part de l’antic CEIP Hort de Palau, a l’objecte de condicionar-lo per a acollir futures dependències municipals. En estos moments s’està procedint als treballs de la part de l’antic gimnàs, que albergarà temporalment les dependències policials, cosa que millorarà considerablement les condicions actuals. Esta decisió s’ha hagut de pendre a conseqüència dels incompliments continuats i de la falta de resposta per part de la Conselleria de Governació, per a la finalització del que han de ser les futures dependències policials, projecte que es troba paralitzat, i que depén de la Conselleria.

 

L’alcalde d’Oliva ha manifestat que dins de les dificultats que també està patint l’Ajuntament, el govern que presideix continuarà destinant recursos econòmics per tal de millorar les condicions de la Policia Local i per extensió, de la seguretat ciutadana a Oliva.