Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva rep una subvenció de 120 mil euros per a la millora del polígon industrial El Brosquil

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha atorgat una subvenció de 120 mil euros, destinada a finançar parcialment la primera fase del projecte de millora, modernització i condicionament ambiental del Polígon Industrial El Brosquil, que l’ajuntament ha estat treballant al llarg dels últims mesos, conjuntament amb una delegació de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial El Brosquil.

Entre les actuacions de major magnitud a emprendre s’hi troben les de millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials, amb un augment de col·lectors de 750 metres lineals i a un increment del 150% del diàmetre de l’actual, la qual cosa permetrà augmentar considerablement la capacitat de recollida de les aigües.

També es preveuen obres de separativa entre la xarxa de recollida d’aigües pluvials i residuals en determinats punts on està connectada, per tal de complir amb la normativa vigent. Així com la introducció de 45 embornals, ja que en l’actualitat hi ha carrers que no en tenen.

Igualment, amb la finalitat de fer el polígon accessible per a les persones amb diversitat funcional, i complir amb la normativa vigent, es faran obres per introduir 31 rebaixos adaptats en les voreres.

Altra actuació important serà la redistribució del sentit de la circulació de vehicles de determinats carrers, la qual cosa permetrà un augment considerable del nombre de places d’aparcament i la introducció d’un carril bici.

Per últim, preveu la col·locació de 4 grans plafons amb el plànol i el directori de les activitats, la introducció d’una pantalla vegetal de 55 arbres al carrer que fita amb la carretera de Pego, i la millora de les dues rodones existents.

Tot plegat, el cost inicial del projecte és de 391 mil euros, que amb l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals ascendeix a 567 mil.

L’ajuntament té previst finançar la diferència entre l’import subvencionat i el cost total a càrrec del romanent positiu de la liquidació del Pressupost de 2018, que és de 5,2 milions d’euros, tot i que prèviament caldrà l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer, previst per a les pròximes setmanes.

Actualment, amb independència del projecte de millora, l’ajuntament està procedint a la renovació de l’enllumenat públic amb l’objectiu de reduir el consum energètic i millorar significativament la il·luminació, el que permetrà l’operativitat de càmeres de seguretat a la nit.