Salta al contingut

Premsa

Després de 14 anys s’ha desbloquejat l’autorització de vessament de la depuradora de Jovades.

En 2004 la comunitat d’usuaris del polígon de Jovades, interessats en el bon funcionament del tractament de les aigües residuals de la depuradora, instal·lada en el mateix polígon, van iniciar els tràmits per a legalitzar el vessament davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). El punt de destinació de les aigües depurades era, i continua sent, el Barranquet de Benirrama. En aquells moments, les empreses instal·lades en el polígon gaudien d’una permissivitat municipal amb l’esperança que el consistori compliria amb el compromís de recepcionar el polígon.

La recepció del polígon va arribar sis anys després, en 2010, això implicava que el manteniment de la depuradora anava a càrrec dels serveis tècnics municipals, és a dir del personal de la nostra EDAR.

En haver un canvi de titularitat, és a dir, en passar de la comunitat d’usuaris de vessament (empreses del polígon) a l’Ajuntament d’Oliva com a responsable del vessament i del manteniment, la tramitació per autoritzar el vessament es va quedar paralitzada.

Uns anys després, a partir de 2015, es reprén la tramitació de l’expedient, no sense dificultats. Havia passat molt de temps i tot començava de nou.

Ara, la CHX ens ha autoritzat el vessament al Barranquet de Benirrama, amb garanties i després d’haver complit amb totes les exigències mediambientals i de bon funcionament de la depuradora.

Imma Ibiza reconeix que està satisfeta de veure resultats, que en estos procediments tan llargs, de vegades hi ha un desistiment per esgotament, però ara estem contents de veure que l’esforç ha pagat la pena. Agrair a tot el departament de Sanitat i Sanejament i molt especialment al cap del departament per seguir treballant i no desistir en processos tan importants com els controls dels vessaments i la seua qualitat; el medi ambient ens ho agrairà algun dia.

Ara la intenció és continuar la tramitació amb l’EPSAR per tal que el manteniment de la depuradora de Jovades passe a ser mantinguda per la mateixa EPSAR.